Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

Καταλληλότητα δεξαμενής ύδρευσης Ριζαρίου


Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το ερώτημα για την καταλληλότητα της δεξαμενής ύδρευσης που τοποθετήθηκε στο Ριζάρι, το οποίο απαντήθηκε από την Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Έδεσσας κ. Κατερίνα Ζδρου, αλλά επειδή όπως είναι φυσιολογικό δεν κατέστη δυνατό να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες, θεωρείται σημαντικό να δοθούν κάποια στοιχεία για την καταλληλότητα της δεξαμενής.
Η δεξαμενή διαθέτει πιστοποίηση για την καταλληλότητα αποθήκευσης πόσιμου νερού, σύμφωνα με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη είναι απολύτως κατάλληλα για αποθήκευση πόσιμου νερού, ανθεκτικά στο χρόνο και στις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ η δεξαμενή διαθέτει εγγύηση δεκαετούς καλής λειτουργίας.
Η προμηθεύτρια εταιρία έχει προσκομίσει στη ΔΕΥΑ Έδεσσας πλήρη φάκελο με τα πιστοποιητικά και τις αδειοδοτήσεις για όλα τα υλικά και το σύνολο της κατασκευής, που αποδεικνύουν με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι η δεξαμενή είναι απολύτως κατάλληλη για την αποθήκευση πόσιμου νερού.
Η ΔΕΥΑ Έδεσσας έχει ως βασικό της στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας του πόσιμου νερού που παρέχει στους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα προέβαινε στην προμήθεια υλικών και υλοποίηση κατασκευών ακατάλληλων για τη δημόσια υγεία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ποιότητα του πόσιμου νερού στο Ριζάρι θα βελτιωθεί με τη λειτουργία μίας απολύτως κατάλληλης δεξαμενής, που είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και θα εφοδιάζει το χωριό με κατάλληλο πόσιμο νερό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more