Κυριακή 6 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019


Από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων τα οποία έχουν γεννηθεί τα έτη 2015  και μέχρι 31-3-2016, για το σχολικό έτος 2018-2019, θα γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 10-5-2018 έως και 31-5-2018, ενώ για την Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας, προς  διευκόλυνση των δημοτών οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Άρνισσας, από  1-6-2018 έως  και 4-6-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη από την μητέρα ή τον πατέρα ή τον κηδεμόνα του νηπίου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου
  • Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς ότι είναι εργαζόμενοι ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι εγγεγραμμένος ο γονέας σ’ αυτόν ή υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί αυτοαπασχόλησης.
  • Βεβαίωση του γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και των πραγματοποιηθέντων εμβολίων που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης, εφόσον το κρίνει ο γιατρός.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2018 (εισοδήματα έτους 2017).
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο, π.χ. ένσημα, κατάσταση αποδοχών, επίσημο δικαιολογητικό εν διαστάσει συζύγων, διαζύγιο κ.λ.π.
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ από τον οποίο να προκύπτει η ακριβής διεύθυνση κατοικίας
  • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής τους στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό νόμιμης παραμονής τους στη χώρα.
  • Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
    Η εγγραφή ή επανεγγραφή παιδιού δεν είναι δυνατή με ελλιπή δικαιολογητικά ή λόγω οφειλής τροφείων παρελθόντων μηνών εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
    Τα αποτελέσματα για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων καθώς και ο παιδικός σταθμός που θα φιλοξενηθούν, θα ανακοινωθούν μέχρι τέλη Ιουνίου στα γραφεία του τμήματος.   Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας       www.dimosedessas.gov.gr                               
    Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, Δαρδανελίων 15 (ισόγειο).
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από τις 8:00πμ έως 13:00μμ.
 Αρμόδια υπάλληλος: Κουτσιαρή Μαρία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ταχ. Δ/νση : Δαρδανελίων 15 (ισόγειο)
Ταχ. Κώδικας: 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Τηλέφωνο     : 2381 0 22317
Fax                :  2381 0 22317
Ε-mail           : dpbs@otenet.gr

Facebook: Ν.Π.Δ.Δ. «Ευ ζην» Δήμου Έδεσσας  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more