Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Εύσημα του Γιάννη Τσεπκεντζή προς στην Θ. Τζάκρη για το Πανεπιστήμιο Μουσειολογίας στην Έδεσσα

Ο υποψήφιος δήμαρχος  κ.Γιάννης Τσεπκεντζής και τα μέλη της Κοινωνία σε Κίνηση χαιρετίζουν την ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Μουσειολογίας (4ετούς φοίτησης) στην Έδεσσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Η πρόταση αξιοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά και τον αρχαιολογικό πλούτο της πόλης και του νομού μας. (Πέλλα, Βεργίνα).
Η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος αποκαθιστά την αδικία του σχεδίου «Αθηνά» όταν απωλέσαμε το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα της πόλης μας..
Η υπουργική τροπολογία με την οποία προβλέπεται η ίδρυση του Τμήματος εισάγεται, με πρωτοβουλία της βουλευτή Νομού Πέλλας κ.Θεοδώρας Τζάκρη, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή. Το Νομοσχέδιο ψηφίζεται την Μ. Δευτέρα στη Βουλή.
Με την παρούσα δημοτική αρχή, η οποία υπήρξε απλός παρατηρητής εξελίξεων, δεν ανελήφθη καμία πρωτοβουλία για ένα ζωτικό ζήτημα της πόλης μας. Ουδεμία στήριξη παρείχε στην δημιουργία του. Αντιθέτως ήταν παντελώς απούσα.
Το βραχυπρόθεσμο στοίχημα για εμάς είναι η εδραίωση και η υλοποίηση της ορθής λειτουργίας του. Δημιουργείται έτσι ένας πυρήνας προσέλκυσης ακαδημαϊκών προγραμμάτων και ερευνητών ενισχύοντας το ακαδημαϊκό υπόβαθρο της πόλης. Στόχος είναι η σύνδεση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και οικονομία. Μακροπρόθεσμα σκοπεύουμε να αποτελέσει κοιτίδα για την προσέλκυση και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί.
Στον Δήμο Έδεσσας πέφτει η μεγάλη ευθύνη για όλα τα παραπάνω. Η Κοινωνία σε Κίνηση θα ανταποκριθεί δημιουργώντας η ίδια τις συνθήκες για την αξιοποίηση κάθε ευνοϊκής ευκαιρίας για το μέλλον του τόπου μας.
Η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τους εκπροσώπους του Νομού στην Βουλή, ανεξαρτήτως κομματικού χώρου, οφείλει να είναι αγαστή και να μην υποβαθμίζεται από μικροκομματικά συμφέροντα και συγκυριακές καταστάσεις ώστε να επιτυγχάνονται τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον τόπο μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου