Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινάει έρευνα σχετικά με τις πρακτικές της Apple όσον αφορά το Apple Pay

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον οι πρακτικές της Apple όσον αφορά το Apple Pay παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Κατόπιν προκαταρκτικής έρευνας, η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις της Apple και άλλα μέτρα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση του Apple Pay για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε εμπορικές εφαρμογές και ιστοτόπους σε συσκευές iOS/iPadOS μπορεί να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να περιορίζουν τις επιλογές και την καινοτομία. Επιπλέον, το Apple Pay είναι η μόνη λύση πληρωμής μέσω κινητού που έχει πρόσβαση στην τεχνολογία επικοινωνίας κοντινού πεδίου «tap and go», η οποία είναι ενσωματωμένη στις κινητές συσκευές iOS για πληρωμές στα καταστήματα.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί και στους εικαζόμενους περιορισμούς της πρόσβασης στο Apple Pay συγκεκριμένων προϊόντων ανταγωνιστών, σε έξυπνα κινητά iOS και iPadOS. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις των πρακτικών της Apple στον ανταγωνισμό στον τομέα των πληρωμών μέσω κινητού. Η έρευνα αφορά τις ανωτέρω πρακτικές της Apple στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Εάν αποδειχθούν, οι διερευνώμενες πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ περί συμφωνιών μεταξύ εταιρειών που θίγουν τον ανταγωνισμό (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και/ή για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή θα διερευνήσει διεξοδικά το θέμα κατά προτεραιότητα. Η έναρξη επίσημης έρευνας δεν προδικάζει την έκβασή της.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Οι λύσεις πληρωμής μέσω κινητού κερδίζουν γρήγορα την αποδοχή των χρηστών κινητών συσκευών και διευκολύνουν τις πληρωμές τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα καταστήματα. Η διάδοσή τους επιταχύνεται λόγω της κρίσης του κορονοϊού, καθώς αυξάνονται οι διαδικτυακές πληρωμές και οι ανέπαφες πληρωμές στα καταστήματα. Φαίνεται ότι η Apple καθορίζει τους όρους για τον τρόπο χρήσης του Apple Pay στις εμπορικές εφαρμογές και ιστοτόπους. Επίσης, περιορίζει τη λειτουργία «tap and go» των iPhone μόνο στο Apple Play. Είναι σημαντικό τα μέτρα της Apple να μην στερούν από τους καταναλωτές τα οφέλη των νέων τεχνολογιών πληρωμής όπως ποικιλία επιλογών, ποιότητα, καινοτομία και ανταγωνιστικές τιμές. Γι’ αυτό, αποφάσισα να εξετάσω προσεκτικά τους κανόνες του Apple Pay και τις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more