Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

Μέχρι αρχές Μαΐου το δηλώνεις και το σώζεις

 Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στην Πέλλα
DASOS
Κρίσιμο είναι το αμέσως επόμενο διάστημα για τους ιδιοκτήτες εκτάσεων, καθώς αρκετοί ενδέχεται να κληθούν να σώσουν την περιουσία τους με ενστάσεις για τη διόρθωση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών τόσο σε όλη τη χώρα όσο και στην Πέλλα, όπου αναρτώνται τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Ο αγώνας θα έχει διάρκεια τρεισήμισι μήνες και επειδή οι πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων συχνά είναι συγκεχυμένες, επιχειρείται σήμερα, με την μορφή ερωτοαπαντήσεων, να διαφωτιστούν κάποιες σημαντικές πτυχές της όλης διαδικασίας,

όπως οι προθεσμίες για την περιοχή μας, το πώς μπορεί κανείς να προσδιορίσει αν το ακίνητό του είναι δασικό, ποιο είναι το κόστος κατάθεσης αντίρρησης κ.λ.π..

Η προθεσμία για την Πέλλα
Για τον νομό Πέλλας οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου και και η προθεσμία υποβολής λήγει αρχές Μαΐου (συγκεκριμένα διαρκεί 105 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης του αναμορφωμένου δασικού χάρτη και επιπλέον 20 ήμερες για τους μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού). 
Το ακίνητο μου είναι δασικό;
Από τον υπολογιστή του κάποιος πληκτρολογώντας <ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δασική Ανάρτηση> (https://gis.ktimanet.gr/) μπορεί να έχει πρόσβαση στους χάρτες και στη συνέχεια να αναζητήσει το ακίνητο του. «Χονδρικά» αν πάρει κάποιος με ένα GPS χειρός ή με ένα κινητό τηλέφωνο συντεταγμένες μπορεί να προσδιορίσει στο περίπου αν το ακίνητο είναι δασικό ή όχι. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ με αυτή τη διαδικασία δεν έχει ακρίβεια και προφανώς δεν μπορεί να σχηματίσει πολύγωνο στο χάρτη με τις κορυφές του τεμαχίου για να διαπιστώσει αν υπάρχουν δασικές επικαλύψεις ή όχι (γιατί οι συντεταγμένες αυτές έχουν αποκλίσεις από τα πραγματικά σημεία από λίγα έως αρκετά μέτρα). Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να διαπιστώσει “αν είναι καθαρό” το ακίνητο ή αν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, είναι να απευθυνθεί σε αρμόδιο μηχανικό για να τον ενημερώσει με αξιοπιστία και αν απαιτείται να εκπονηθεί τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87.
Δεν απαιτείται  αντίρρηση...
1) Όταν βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
2) Όταν βρίσκεται σε περιοχή ΑΑ (αγρός που παρέμεινε αγρός)
3) Όταν βρίσκεται σε περιοχή ΠΑ (εκδόθηκε πράξη χαρακτηρισμού ως αγρός)
4) Όταν βρίσκεται σε περιοχή ΠΔ (τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως δάσος ή δασική έκταση)
5) Όταν βρίσκεται σε περιοχή ΠΧ (τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως χορτολιβαδική έκταση) δεν απαιτείται αντίρρηση εφόσον υπάρχουν αναγνωρισμένοι έναντι του Δημοσίου τίτλοι ιδιοκτησίας. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται αντίρρηση.
Πότε απαιτείται...
1) Όταν βρίσκεται σε περιοχή ΑΔ (αγρός που δασώθηκε)
2) Όταν βρίσκεται σε περιοχή ΔΑ (δάσος που έγινε αγρός – εκχέρσωση)
3) Όταν βρίσκεται σε περιοχή ΔΔ (δάσος ή δασική έκταση που παρέμεινε δάσος ή δασική έκταση)
4) Όταν βρίσκεται σε κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις
Για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός μη οριοθετημένου οικισμού – απαιτείται έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Τι αφορά η αντίρρηση...
Η αντίρρηση αφορά αποκλειστικά στο χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της. O ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει τη θέση του κάθε ακινήτου του, σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα πολύγωνα που θα αναρτηθούν σε ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως προανέφερα. Η ορθή θέση κάθε ακινήτου ορίζεται από τις εξαρτημένες συντεταγμένες του πολυγώνου του στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’ 87)
Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν: τα Φυσικά πρόσωπα, τα Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι Περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχει και ο νομέας ακινήτου χωρίς τίτλο κτήσης, άλλα με άλλη απόδειξη εννόμου συμφέροντος.
Η αντίρρηση γίνεται, με κατάθεση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου με γεωαναφορά συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ΄87, το οποίο θα υπογράφεται από τους έχοντες το δικαίωμα υπογραφής μηχανικούς, δηλαδή Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς Π.Ε., Πολιτικούς Μηχανικούς Π.Ε., και Τοπογράφους ΤΕΙ. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.
*Πότε ένα ακίνητο που έχει χορτολιβαδικό χαρακτήρα Χ, με αίτημα διόρθωσης προδήλου σφάλματος στην Δ/νση Δασών, μετατρέπεται σε αγροτικού χαρακτήρα Α;
1) Όταν έχει ιδιωτικό τίτλο κτήσης
2) Όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με αναγνώριση ιδιοκτησίας, έναντι του Δημοσίου
Στην περίπτωση που σε ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, (η οποία δεν έχει ανακληθεί), και υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού ή παλιά βεβαίωση δασαρχείου, που χαρακτήριζε το ακίνητο ως χορτολιβαδική ή γεωργική έκταση, ενώ στον δασικό χάρτη φαίνεται ως δασική ή χορτολιβαδική κατατίθεται αίτημα για εξαίρεση από το χαρακτήρα Δ ή Χ, σύμφωνα με το αρθ. 3, παρ. 7 του Ν. 998/79
Τι γίνεται στις περιπτώσεις των επιτρεπτών παρεμβάσεων για έργα δημόσιου συμφέροντος (έργα και μελέτες σε εξέλιξη) όπως οι υπό χάραξη δρόμοι, οι δημοτικές δεξαμενές κλπ;
Πριν την κύρωση και κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, θα οριστεί άμεσα η Επιτροπή Δασολογίου και θα τακτοποιηθούν ΑΤΕΛΩΣ (ΑΡΘ. 45 Ν.998/79 και άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 3208/03). Απαιτείται έλεγχος από τον οικείο Δήμο ή την Περιφέρεια.
Τι θα γίνει με  δασωμένους αγρούς;
Μπορούν να καταθέσουν αντιρρήσεις στην ΕΠΕΑ για αποχαρακτηρισμό του δασικού και να περιμένουν την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού. Αν δεν αποχαρακτηριστούν από την Επιτροπή μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Δ/νση Δασών για υπαγωγή στο άρθρο 67 οποτεδήποτε. Απαιτούνται τίτλοι ιδιοκτησίας έως 23-2-1946 μετεγγραμμένοι.
Η επεξεργασία  αντιρρήσεων...
Εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Eξετάζει αιτήσεις για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των δασικών χαρτών οι οποίες έχουν υποβληθεί σ’ αυτές. Εάν τα σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ’ αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β’ 1366), η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) ως υποβληθείσα αντίρρηση, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος εντός προθεσμίας 30ημερών πρέπει να καταβάλει σχετικό παράβολο, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται. Για τις εκτάσεις που δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις εντός της καθορισθείσας προθεσμίας και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό και βεβαιώνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις.
**
Ο δασικός χάρτης, μετά την ανωτέρω θεώρησή του, κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός 10 ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή.

Υ.Γ.: Μέρος του πληροφοριακού υλικού που δημοσιεύεται στο παρόν άρθρο αντλείται, από ενημερωτική εκδήλωση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου και ισχύει για όλες τις περιοχές της χώρας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more