Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ LOC-FOOD “ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”

  

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εργαστούμε και να συνεργαστούμε ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα, γνωρίζοντας ότι τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής είναι ύψιστης σημασίας τόσο  για την υποστήριξη της βιώσιμης - οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όσο και για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Έννοιες που συνάδουν με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που έχει δρομολογήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιεί η Κυβέρνηση μέσω του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών», τόνισε ο Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης στον χαιρετισμό του στη διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του έργου “LOC-FOOD” «Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 798.927,50€, εκ των οποίων το 92% αποτελεί συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης,  «η συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης των δράσεων που ήδη υλοποιούμε στο Υπουργείο για τη στήριξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών».

Το έργο στοχεύει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων με την εφαρμογή των θεσμικών εργαλείων της ΕΕ σχετικά με την πιστοποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων κυρίως ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας. Η διαφοροποίηση αυτή καθίσταται απαραίτητη σε ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον με τις απαιτήσεις των καταναλωτών να αυξάνονται συνεχώς για τοπικά, ποιοτικά, παραδοσιακά προϊόντα με έγκυρη και επισήμως αποδεκτή διαδικασία πιστοποίησης.

«ακολουθούν περισσότερα»

Το Υπουργείο Εσωτερικών - Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου, ήταν ο οργανωτής της εναρκτήριας συνάντησης. Στο έργο συμμετέχουν ακόμη ως εταίροι:

       Από την Ελλάδα το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

       Από τη Ρουμανία το Πανεπιστήμιο Dunărea de Jos.

       Από τη Μολδαβία ο Σύνδεσμος Τουριστικής Ανάπτυξης της χώρας.

       Από τη Βουλγαρία το Πανεπιστήμιο της Βάρνας σε θέματα Διοίκησης.

       Από την Ουκρανία η Εθνική Ακαδημία Τεχνολογίας Τροφίμων της Οδησσού.

 

Γενικός στόχος του LOC-FOOD είναι η υποστήριξη της βιώσιμης - οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στους αγροτικούς πληθυσμούς και επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης του καθώς και η ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, μέσω ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών που ενσωματώνουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση.

Ειδικότερα, στοχεύει:

α) Στην ανάπτυξη - προώθηση των παραδοσιακών τοπικών αγροτικών προϊόντων διατροφής στις συμμετέχουσες χώρες, με ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, με καθιέρωση κοινών στρατηγικών μάρκετινγκ και περιφερειακών δομών με στόχο την αύξηση της προβολής τους (σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών και των τοπικών επιχειρήσεων και η προώθηση ευκαιριών εμπορικών συναλλαγών.

β) Στην ανάπτυξη και ενίσχυση του κοινωνικού επιπέδου και της πολιτιστικής ταυτότητας των μικρών παραγωγών / μεταποιητών τροφίμων (βασικοί ωφελούμενοι), μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους, της μεταφοράς γνώσεων και καλών πρακτικών σχετικά με τα θέματα της ποιότητας και της βιώσιμης παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό του αγρο-διατροφικού τομέα.

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more