Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

ΚΑΠ: Περιορισμοί εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες.Στοχευμένες πρωτοβουλίες των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην Επιτροπή Γεωργίας του Ε.Κ.

Τα προϊόντα από τρίτες χώρες θα μπορούν να εισάγονται, μόνον αν τηρούν τους ίδιους κανόνες και τις υποχρεώσεις παραγωγής με τους αγρότες της ΕΕ.

Θετικές διαπραγματεύσεις για τη Νέα ΚΑΠ

 

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης μέλος της Επιτροπής Γεωργίας με δήλωσή του χαιρετίζει την υιοθέτηση στο τελικό κείμενο του Κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΟΑ), της σχετικής τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τη ρύθμιση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων διατροφής από τρίτες χώρες.

Η εν λόγω τροπολογία, που αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων αγροτών και μεταποιητών είναι μία θετική εξέλιξη για τα ελληνικά προϊόντα  αφού εισάγει το λεγόμενο “mirror clause”, δηλαδή τα προϊόντα από τρίτες χώρες θα μπορούν να εισάγονται, μόνον αν τηρούν τους ίδιους κανόνες και τις υποχρεώσεις παραγωγής με την ΕΕ., ιδίως στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας.

Πολλές τρίτες χώρες επιτρέπουν τη χρήση φυτοφαρμάκων, που έχουν καταργηθεί στην ΕΕ για περιβαλλοντικούς λόγους ή λόγους προστασίας της υγείας του καταναλωτή. Ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη ότι η άρδευση των καλλιεργειών μπορεί να πραγματοποιείται ενδεχομένως μέσω επικίνδυνων υδάτινων πόρων.

Επισυνάπτεται η σχετική τροπολογία του άρθρου 188α του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0198_EL.html

“Άρθρο 188α

Εισαγωγή γεωργικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων διατροφής από τρίτες χώρες

Τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα μπορούν να εισάγονται από τρίτες χώρες μόνον αν τηρούν τους ίδιους κανόνες και τις υποχρεώσεις παραγωγής, ιδίως στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, που θεσπίζονται για τα ίδια προϊόντα που συγκομίζονται στην Ένωση ή παρασκευάζονται από αυτά τα προϊόντα. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των κανόνων συμμόρφωσης που ισχύουν για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις εισαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες αμοιβαιότητας με τις τρίτες χώρες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 229 , παράγραφος 2.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more