Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Τι φέρνει το ν/σ για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 


Αλλαγές στην ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων φέρνει το σχετικό σχέδιο νόμου.

Τι φέρνει το ν/σ για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Να «γκρεμίσει» τα εμπόδια που υπάρχουν για την ίδρυση και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιχειρεί να δώσει το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ρύθμιση και επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων & νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

«Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου επιχειρεί να εξαλείψει μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που μέχρι σήμερα αποτελούν τροχοπέδη στην ίδρυση μικρών και οικογενειακών εγκαταστάσεων και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα», δήλωσαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα πρόχειρα καταλύματα ζώων, αυτά θα πρέπει να έχουν τέσσερα χαρακτηριστικά. Αρχικά δε θα πρέπει να έχουν δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αποσπώμενα υλικά, όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθοι ή ξύλα κ.α.. Επίσης, θα πρέπει να εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους και τέλος, να μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Για πρώτη φορά επίσης, αποσαφηνίζεται ότι εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ομοειδών ζωικών υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής, δημιουργώντας ασφάλεια δικαίου, καθώς μέχρι και σήμερα δεν είχε καταστεί σαφές εάν επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη «Με αυτό τον τρόπο, παρέχονται κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και επιτυγχάνεται η καθετοποίηση της λειτουργίας τους με επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων και υποπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Σε ό,τι αφορά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην παραμεθόριο, προβλέπεται ότι με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Σταυλισμού, επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και ποσοστό 50% οι αποστάσεις για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε απόσταση έως και δέκα (10) χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας.

«Με την προτεινόμενη προσθήκη αποσαφηνίζεται για πρώτη φορά ότι εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ομοειδών ζωικών υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής, δημιουργώντας ασφάλεια δικαίου, καθώς μέχρι και σήμερα δεν είχε καταστεί σαφές εάν επιτρέπεται» είπαν στελέχη του ΥΠΑΑΤ και πρόσθεσαν: «Με αυτό τον τρόπο, παρέχονται κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και επιτυγχάνεται η καθετοποίηση της λειτουργίας τους με επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων και υποπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Παράλληλα, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών θα μπορούν να τροποποιήσουν την άδεια διατήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής ή και να εκσυγχρονίζουν τη δραστηριότητά τους, κατασκευάζοντας π.χ. αμελκτήριο, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης του ίδιου αριθμού ισοδύναμων ζώων.
Απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης έγκρισης επέμβασης σε χορτολιβαδικές ή δασώδεις εκτάσεις, που ανήκουν σε περιοχές όπου υπάρχουν μερικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες, αίρονται οι καθυστερήσεις και επιτυγχάνεται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η απαλλαγή του διοικούμενου από μια χρονοβόρα διαδικασία.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει και το 5 άρθρο του Σχετικού Σχεδίου Νόμου. Πιο αναλυτικά, ορίζεται ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά έκθεσης αυτοψίας, με αίτημα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών, η επιτροπή θα χορηγεί προθεσμία αναστολής κατεδάφισης ενός (1) έτους για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης, αντί της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, που σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούσε να παραταθεί για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, παρέχονται κίνητρα για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Προβλέπεται δηλαδή επιβολή προστίμου που ισούται με το 5% του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και διατήρησης από το χρόνο διαπίστωσης του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας, με τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής εγκατάστασης θα προβεί σε νομιμοποίηση των σχετικών αυθαιρέτων κατασκευών εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση ή από το χρόνο γνώσης με οιονδήποτε τρόπο της έκθεσης αυτοψίας.

Παράλληλα, οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με πρόχειρα καταλύματα ζώων και αυθαίρετα κτήρια, απαλλάσσονται, κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης των υποκατηγοριών Α1 και Α2 στην αρμόδια ΔΑΟΚ, από την υποχρέωση η ζωοτεχνική μελέτη να περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά σχέδια των κτηριακών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, ορίζεται ότι για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων και τα αυθαίρετα κτήρια, υποβάλλεται σκαρίφημα ή διάγραμμα των κτηριακών εγκαταστάσεων (όψεις, κάτοψη, τομή).
Τέλος, σχετικά με τις εγκαταστάσεις σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπως τονίζεται στην προτεινόμενη ρύθμιση «απαλλάσσονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β’ από την υποχρέωση προσκόμισης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και σχετικής απόφασης πρόσθετων όρων της Περιφέρειας σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, πετυχαίνοντας παράλληλα την εναρμόνιση με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more