Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, τη Δευτέρα 7-6-2021

     Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με περιφορά, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 (12:00΄-14:00΄), έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής δέκα πέντε θέματα:

 

1.     Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την φημολογία για την παύση λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Σκύδρας.

2.     Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας των δημοτικών ΚΔΑΠ και την συζήτηση από την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση τους.

3.     Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 45.388,96 ευρώ,  αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

4.     Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων έτους 2021 (χρηματικό υπόλοιπο).

5.     Αμοιβή δικηγόρου και έξοδα μεταγραφής τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και στο κτηματολόγιο για ακίνητα του Δήμου Σκύδρας για το έτος 2021.

6.     Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».

7.     Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

8.     Συγκρότηση επιτροπής για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων (εργασία και ανταλλακτικά).

9.     Ακύρωση της αριθ. 54/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας και λήψη νέας για την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας οχημάτων για την παράδοση πινακίδων του αριθ. ΚΗΥ 2752 οχήματος –απορριμματοφόρου.

10. Έγκριση απόφασης επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση προδιαγραφών και διαδικασίας για την κατασκευή πεζοδρομίου από δημότη στα αριθ. 103 και 105β οικόπεδα κείμενα στο Ο.Τ. 23 Κοινότητας Μανδάλου.

11. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 63 στην Σκύδρα.

12. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 14 στην Σκύδρα.

13. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για  χορήγηση άδειας τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων στην Κοινότητα Σεβαστιανών.

14. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών του Πολύκεντρου Σκύδρας στο Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ μετά από την αριθ. 17/2021 απόφαση τους.

15. Θεώρηση άδειας  επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας.

 

                                                                          ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more