Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

Υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2020Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε σήμερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Βασιλική Λαζαράκου, η οποία του υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2020.

Παραδίδοντας την Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα της οικονομίας και ειδικότερα της κεφαλαιαγοράς, λόγω των συνεπειών από την πανδημία Covid 19, αλλά και από την ανησυχία για την έκβαση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., η οποία επιτεύχθηκε με τελική συμφωνία μεταξύ Η.Β. και Ε.Ε. στο τέλος του 2000.

Η κυρία Λαζαράκου παρουσίασε ειδικότερα τα συμπεράσματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά δεδομένα και την πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς κατά το υπό εξέταση έτος, ενώ εξέθεσε και τις πρωτοβουλίες της Ανεξάρτητης Αρχής τόσο στην αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας όσο και στην ευρύτερη εναρμόνισή της με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα στους τομείς εποπτείας της.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και τη διαβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση στην Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου, από την οποία θα κληθεί η κυρία Λαζαράκου προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικά τους βουλευτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more