Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα για όλους τους ανηλίκους στους οποίους χορηγείται προσωρινή ή διεθνής προστασία, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς ζητάει από την Ελληνική Κυβέρνηση η Κομισιόν 


 

 

  • Απάντηση στο ζήτημα της πρόσβασης των παιδιών προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία έδωσε η Κομισιόν, ύστερα από ερώτηση που έθεσαν 29 Ευρωβουλευτές από 4 πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου για την πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
  • Όπως αναφέρει η Επίτροπος Mariya Gabriel, «τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν πλήρως τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη προγραμμάτων και μέτρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση»χωρίς να διευκρινίζει αν η Ελλάδα αξιοποιεί αυτές τις χρηματοδοτικές δυνατότητες, πολύ περισσότερο αν χορηγούνται στη χώρα μας σχετικά κονδύλια και αν γίνεται σωστή χρήση τους.    
  • Mariya Gabriel: «Κατά την εφαρμογή των Οδηγιών για τις συνθήκες υποδοχής και για την αναγνώριση των προσόντων, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more