Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (One Stop Liaison Office), ένας από τους δύο εθνικούς νικητές του διαγωνισμού Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021
Ο «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποψηφιότητα του στην κατηγορία «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας», αναδείχθηκε ως ο ένας εκ των δύο εθνικών νικητών στο Διαγωνισμό Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021.

Oι δύο Εθνικοί νικητές του διαγωνισμού Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021 ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης νικήτριες αναδείχθηκαν πρωτοβουλίες που προωθούν την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική αντίληψη, ενισχύουν το Οικοσύστημα Καινοτομίας, στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλουν στη δικτύωση και εμπνέουν τους νέους να ασχοληθούν με το επιχειρείν.

Η πρωτοβουλία “One Stop Liaison Office - Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”  είναι μία δράση υποστήριξης της Στρατηγικής Έξυπνης Ειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, με αντικείμενο τη δικτύωση και συνεργασία του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Το “One Stop Liaison Office” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί από τις 13 Μαρτίου 2019 και επιχειρεί, μέσα από πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, να αναλύσει τις δυνάμεις στο εσωτερικό περιβάλλον του, τις τάσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον, με στόχο την ανάπτυξη ισχυρών συνεργατικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης. Αναδεικνύει  στρατηγικές και σχέδια δράσης που θα υποστηρίξουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και θα αναπτύξουν φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τις διεθνείς αγορές, θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα παράγουν ευημερία.    

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το “ One Stop Liaison Office” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει πραγματοποιήσει εργαστήρια με συμμετέχοντες από όλο το φάσμα του οικοσυστήματος καινοτομίας, πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες και ημερίδες ενημέρωσης. Έχει δημοσιεύσει τακτικά μηνιαία ενημερωτικά δελτία τύπου προκειμένου να υπάρχει διάχυση πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις της περιοχής ως προς τη διασύνδεσή τους με το οικοσύστημα καινοτομίας και την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

To “One Stop Liaison Office” λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία ”One Stop Liaison Office - Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.pkm.gov.grwww.ris3rcm.eu.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more