Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021

Κ. Ιγνατιάδου: Εξασφαλίζουμε κοινόχρηστους χώρους για τους πολίτες μαςΠρόταση για δημιουργία πράσινων χώρων στην Σκύδρα
Κοινωφελή χρήση για πράσινα σημείαΑπόφαση πήρε η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Σκύδρας, ύστερα από πρόταση της Δημοτικής αρχής, ώστε ο Δήμος να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ώστε να εξασφαλιστούν κοινόχρηστοι χώροι, να υπάρξει πράσινο και να δοθούν χώροι για κοινωφελή χρήση στην πόλη. Για αυτή τη προσπάθεια είχε δεσμευτεί η ίδια Δήμαρχος Κατερίνα Ιγνατιάδου τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση χώρων προς τους πολίτες. Η Σκύδρα παρά το γεγονός ότι δεν είναι πυκνοκατοικημένη, εντούτοις έχει έλλειψη κοινόχρηστων χώρων αλλά και χώρων πρασίνου. Έτσι λοιπόν κατά τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021».

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται ανά Δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησης τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί της Δήμους να υποβάλουν της προτάσεις της, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Η και Ιγνατιάδου τόνισε ότι σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το άρθρο 92 του ν. 4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών. Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα όλοι οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. Επιπλέον ιεραρχείται η απόκτηση τους με βάση την αναγκαιότητα τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020.

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου τόνισε ότι θα υποβληθεί πρόταση στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 – Α.Π. 2: Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σκύδρας. Ακόμη εξολοκλήρου θα υπάρξει κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σκύδρας από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η Σκύδρα κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα ώστε να αλλάξει η εικόνα της πόλης και να μεταβληθεί σε ένα σύγχρονο σημεία αποκέντρωσης που θα βοηθήσει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών που επιλέγουν να μένουν στην Σκύδρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more