Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Υψηλά πρόστιμα για φορολογικές απάτες επιχειρήσεων

 ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ


Χρειάζεται προσοχή και στην Πέλλα 


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Υψηλά πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και σε 30.000 ευρώ για όσες επιχειρήσεις τηρούν διπλογραφικά βιβλία, προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται επεμβάσεις στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς με σκοπό την απομείωση των εσόδων από λιανικές πωλήσεις και την απόκρυψη των πραγματικών φορολογητέων εισπράξεων.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 15% των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενη χρήση, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Συνεπώς, τα ποσά των 10.000 ευρώ και των 30.000 ευρώ είναι τα ελάχιστα όρια που έχουν τεθεί, ανάλογα με τις κατηγορίες των τηρουμένων βιβλίων, οπότε -σε κάθε περίπτωση- το πρόστιμο μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το ισχύον κατά περίπτωση ελάχιστο όριο.

Ήδη οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες επιβάλλουν τα πρόστιμα αυτά σε πλήθος επιχειρήσεων στις οποίες διαπιστώνουν αλλοίωση των δεδομένων για τις φορολογητέες εισπράξεις λιανικών πωλήσεων κατόπιν επεμβάσεων στη λειτουργία των ΦΗΜ με τους οποίους εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία.

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα νομοθετήθηκαν με το άρθρο 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ισχύουν για παραβάσεις παραποίησης των δεδομένων των ΦΗΜ που διαπιστώνονται από τις 30 Ιουλίου 2020 και μετά, έστω κι αν έχουν διαπραχθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more