Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

«Συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον κόσμο το “ΑΤΜ” στην πόλη της Σκύδρας»

 ΤΩΝ: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α ́ Θεσσαλονίκης

          Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β ́ Θεσσαλονίκης


ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Οικονομικών


ΘΕΜΑ: «Συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον κόσμο το “ΑΤΜ” στην πόλη της Σκύδρας»


Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της περιοχής αλλά και σύμφωνα με ανάρτηση

σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον κόσμο το μοναδικό

«ΑΤΜ» που βρίσκεται στην Σκύδρα. Απίστευτη ταλαιπωρία υφίστανται οι πολίτες μετά

την απομάκρυνση των τραπεζικών καταστημάτων, καθώς, ο Δήμος της Σκύδρας

διαθέτει μόνο ένα «ΑΤΜ» για να εξυπηρετεί τους πολίτες του. Μάλιστα, το συγκεκριμένο

«ΑΤΜ» παρουσιάζει αρκετά προβλήματα με τους ντόπιους κατοίκους να περιμένουν την

αντικατάστασή του.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε αναλόγως, ώστε να αντικατασταθεί το υπάρχον στην

Σκύδρα, προβληματικό «ΑΤΜ», προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία που

υφίστανται οι πολίτες του Δήμου Σκύδρας;ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων


ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ. κ. Απόστολο Αβδελά & Κωνσταντίνο Χήτα

(Διά της Βουλής των Ελλήνων)


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9177/21-9-21 Ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 9177/21-9-2021 Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ.

Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν εμπλέκεται στις επιχειρηματικές αποφάσεις των πιστωτικών

ιδρυμάτων. Επί των θεμάτων που τίθενται, σημειώνουμε ότι τα ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας των

τραπεζικών υποκαταστημάτων άπτονται της επιχειρηματικής πολιτικής των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση από τα τραπεζικά ιδρύματα, τα δίκτυα

καταστημάτων διαμορφώνονται μετά από εκτίμηση και στάθμιση σειράς παραμέτρων σε σχέση με

υφιστάμενα δεδομένα. Ταυτόχρονα, όλες οι συστημικές τράπεζες, επενδύουν στον διαρκή

εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω διαδικτύου και μέσω

τηλεφώνου, μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η πλειονότητα των συναλλαγών.

Η Κυβέρνηση έχει επανειλημμένως τονίσει ότι είναι αναγκαίο οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη

στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους πολιτικής για τα δίκτυα καταστημάτων και τις κοινωνικές

διαστάσεις, ιδίως αυτές που αφορούν την ιδιαίτερη μέριμνα των ηλικιωμένων και των κατοίκων

απομακρυσμένων περιοχών, ώστε να δίνουν επαρκείς εναλλακτικές επιλογές πρόσβασης στις

τραπεζικές εργασίες.

Επίσης, στο πλαίσιο αρμοδιότητας παρακολούθησης της λειτουργίας των πιστωτικών

ιδρυμάτων, η Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής απευθύνθηκε προς τη Διοίκηση της Eurobank,

προκειμένου, να λάβει την απάντησή της στο συγκεκριμένο θέμα.

Η τελευταία, μας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 20213009.001.001102.04/30.9.2021 έγγραφό της, το

οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην πληρότητα της απάντησης στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής

3. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού ΕλέγχουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more