Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη ραγδαία αύξηση τιμών στα υλικά κατασκευής

 

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή για καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημόσιων έργων.
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στον “Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016”.
Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως σημαντική παρέμβαση με σκοπό αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης τιμών στα υλικά κατασκευής. Λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (Covid 19) γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στον τομέα της εκτέλεσης των έργων, κρίθηκε σκόπιμη η διορθωτική παρέμβαση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση μεγάλων αποκλίσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more