Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΙ...


  

Μετέωροι μένουν για μια ακόμη φορά πολλοί πολίτες ως προς την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν εντοπιστεί με τους δασικούς χάρτες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι σήμερα λήγει οριστικά η περίοδος υποβολής αντιρρήσεων, προκαλώντας αναστάτωση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν προλαβαίνουν τις απαιτούμενες διαδικασίες. 

Το πρόβλημα είναι έντονο και στην Πέλλα, καθώς πολλοί απόδημοι ήλπιζαν σε μια νέα παράταση, ώστε να μπορέσουν στη διάρκεια του καλοκαιριού να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που έχουν. Το αίτημα όμως για να δοθεί νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία έπεσε στο κενό, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος επικαλείται δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των θεσμών. 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, επίσης δεν άφησε πολλά περιθώρια για νέα παράταση, καθώς πρόσφατα δήλωσε στη Βουλή, πως  «δυστυχώς η Ελλάδα έφτασε να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαθέτει δασικούς χάρτες και δασολόγιο».

Αιτήματα για παράταση

Από πολλές περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και της Πέλλας, έχουν ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δοθεί μια νέα και τελευταία παράταση, με την προϋπόθεση να μην γίνουν στο διάστημα αυτό αλλαγές που θα αφορούν την ουσία και το περιεχόμενο των αντιρρήσεων. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν, στο 15μηνο που διήρκεσε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, η νομοθεσία τροποποιήθηκε τρεις φορές, μία με τη ρύθμιση για τους ασπάλαθους, μία με τη ρύθμιση για το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και μία πριν από λίγο διάστημα με τη ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς, ενώ είναι ήδη γνωστό πως το υπουργείο επεξεργάζεται ήδη μία τέταρτη ρύθμιση για τις εκχερσωμένες εκτάσεις. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν πολλούς ιδιοκτήτες να «παγώσουν» τη διαδικασία, αναμένοντας τα νέα δεδομένα.

Οι δασωμένοι αγροί 

Από αυτές η τρίτη ρύθμιση που αφορούσε τους δασωμένους αγρούς, ήταν βασική για την Πέλλα, στην οποία έχουν δασωθεί ακόμη και χωράφια που βρίσκονται μέσα σε αναδασμούς. Η ρύθμιση αυτή θα μείνει ανεκμετάλλευτη όμως για ένα μεγάλο αριθμό δικαιούχων που δεν προλαβαίνουν τις διαδικασίες, οι οποίες σύμφωνα με όσους ασχολούνται με το αντικείμενο χρειάζεται μια επιπλέον παράταση τεσσάρων έως έξι μηνών. Υπενθυμίζεται ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, οι δασωμένοι αγροί θα περάσουν στην κατοχή ιδιωτών, καθώς το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα κυριότητας σε τέτοιου είδους εκτάσεις που είχαν αγροτική μορφή το 1945 ή το 1960 αν δεν ήταν καθαρή η αεροφωτογραφία και θα μπορεί να προβάλει ενστάσεις, αξιώσεις και αγωγές μόνο εάν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. 

Ο αριθμός των υποβληθεισών αντιρρήσεων, πάντως, παραμένει σημαντικά υψηλός, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υφυπουργός καθώς από το σύνολο των 175.000 που είχαν υποβληθεί έως το 2019, έχουν εξεταστεί οι 50.000.

Η υποβολή ενστάσεων

Αν τελικά το Υπουργείο δεν αποδεχθεί τα αιτήματα για νέα παράταση, τότε οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους μόλις πέντε ημέρες για να υποβάλουν τις ενστάσεις τους.

Μέχρι την 31η Μαΐου θα παραμείνουν διαθέσιμες για την αποδοχή των αιτημάτων οι διαδικτυακές εφαρμογές υποβολής αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/civilians).

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της αντίρρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από:

-Την οριοθέτηση του πολυγώνου που αφορά στο αίτημα.

-Την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος.

- Τη δέσμευση για την καταβολή του ειδικού τέλους.

Μετά την υποβολή της αντίρρησης και με καταληκτική προθεσμία 10 ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:

-Το αντίγραφο της φόρμας των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο (εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή).

-Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης που εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

- Το έννομο συμφέρον.

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Τα παραπάνω στοιχεία εξασφαλίζουν το παραδεκτό του αιτήματος. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως έκθεση φωτοερμηνείας, τοπογραφικό διάγραμμα κλπ.), που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται είτε στην ανωτέρω αλληλογραφία ή να κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά την εξέταση της αντίρρησης.

Διορθώσεις προδήλου σφάλματος 

Στους ενδιαφερόμενους που κρίνουν ότι δεν προλαβαίνουν να υποβάλλουν αντίρρηση, δίνεται η δυνατότητα, ομοίως μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, το οποίο υποβάλλεται ατελώς και εξετάζεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών. Σε περίπτωση απόρριψης του πρόδηλου σφάλματος, η σχετική αίτηση θα διαβιβαστεί προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Η ΕΠ.Ε.Α. θα εξετάσει την αίτηση ως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία 30 ημερών για την καταβολή του ανάλογου παράβολου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more