Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αγροτική οικονομία
Ο πρωτογενής τομέας είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη της χώρας, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην απασχόληση, στη στήριξη της μεταποίησης, των εξαγωγών, του τουρισμού και στην κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο.

Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα στρατηγική για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα καθώς και να αποκτήσουμε ασφάλεια τροφίμων και ανθεκτικότητα στα αγροδιατροφικά συστήματα.

Κατά την γνώμη μου αυτό επιβάλλεται να γίνει με όρους περιφερειακούς – τοπικών σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα υπάρχει συμπληρωματικότητα με άλλα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια σε κλάδους υψηλής συσχέτισης και συνέργειας όπως του τουρισμού, πολιτισμού, υγείας και ενέργειας – ΑΠΕ.

Είναι επίσης απαραίτητο να δούμε βέλτιστες πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπως για παράδειγμα στη Σουηδία όπου οι περιφέρειες έχουν πλήρη αυτονομία – αυξημένες αρμοδιότητες,βασίζονται στους δικούς τους πόρους, κάνουν επενδύσεις σε συνεργασίαμε τον ιδιωτικό τομέα και σχεδιάζουν πολιτικές για τον τοπικό πληθυσμό. 

Εξάλλου, ισχυρή και στέρεα ανάπτυξη χωρίς αποκέντρωση, στοχευμένες παρεμβάσεις και προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιώνείναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Η προσπάθεια σύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό ώστε τα προϊόντα μας να καταναλώνονται 365 μέρες το χρόνο από τους Ευρωπαίους πολίτες επιβάλλει περιφερειακό σχεδιασμό, επενδύσεις, σύγχρονες υπηρεσίες και συνέπεια.

Η πρόταση μας για την επόμενη μέρα στον σχεδιασμό της Αγροτικής Πολιτικής περιλαμβάνει περιφερειακά σχέδια με τοπική εξειδίκευση. Οι βασικοί λόγοι που μας οδηγούν σε αυτό είναι διότι:

  1. Οι τοπικές κοινωνίες και ο αγροτικός κόσμος της κάθε περιοχής γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα και τις προκλήσεις και μπορούν να προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις
  2. Σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή ώς προτεραιότητα στα σχέδια έξυπνης εξειδίκευσης τους (RIS3-S3)
  3. Υπάρχει διαφοροποίηση μορφολογίας, κλίματος, καλλιεργειών, δυναμικότητας, αποδόσεων, επίπεδοωριμότητας τουρισμού και μεταποίησης
  4. Διαφοροποίηση ως προς τις διασυνοριακές σχέσεις, εξαγωγές, εμπόριο, νησιωτικότητα
  5. Διαφοροποίηση των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής ανάλογα με την περιφέρεια και την καλλιέργεια
  6. Διαχείριση του νερού σε όρους ποιότητας και ποσότητας και διάβρωση του εδάφους ανά υδατικό διαμέρισμα

Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν έχει προκύψει από ουσιαστικό διάλογο και πνεύμα συνεργασίας καθώς και προσέγγιση με επίκεντρο τον αγρότη.

Οι τοπικές κοινωνίες και ο αγροτικός κόσμος πρέπει να συνυπογράψει αυτό το νέο παραγωγικό – αναπτυξιακό συμβόλαιο και να είναι μπροστάρης στην εφαρμογή του.

Το ΠΑΣΟΚ από το ξεκίνημά του υλοποίησε πολιτικές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου και στήριξε τον αγροτικό κόσμο. 

Ο πρόεδρος μας, Νίκος Ανδρουλάκης έχει ψηλά στην ατζέντα τον πρωτογενή τομέα και έχει τοποθετηθεί στον δημόσιο διάλογο προτείνοντας μέτρα στήριξης ενάντια στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Ως ΠΑΣΟΚ και νέα γενιά στελεχών, θέλουμε να στηρίξουμε και να συμβάλλουμε για δίκαιη ανάπτυξη και όφελος στον πρωτογενή τομέα, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τους αλιείς. Να τους καταστήσουμε πρωταγωνιστές στο νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης. Από την Λάρισα, εγκαινιάσαμε τον ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο και καλούμε τους αγρότες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εμπλουτίσουν και να συνδιαμορφώσουν πολιτικές και λύσεις στην Περιφέρεια τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more