Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

15+1 συστάσεις για την ευημερία των εκτρεφόμενων χοίρων

 

EFSA: 15+1 συστάσεις για την ευημερία των εκτρεφόμενων χοίρων


Οι κανόνες για την προστασία των ζώων βασίζονται σε πέντε ελευθερίες

Προτάσεις για τη βελτίωση της ευημερίας των εκτρεφόμενων χοίρων στο αγρόκτημα περιλαμβάνει η επιστημονική γνώμη για την καλή διαβίωση των χοίρων, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η πρώτη από τις πολλές γνωμοδότησεις που θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to fork)

Η γνωμοδότηση περιγράφει συνολικά 16 προτάσεις για την ευημερία των χοίρων, που αφορούν, μεταξύ άλλων, καταστάσεις όπως ο περιορισμός της κίνησης, αντιμετώπιση της ζέστης ή του κρύου, το στρες και η παρατεταμένη πείνα ή δίψα.


Προβλέπει επίσης, μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη ή τη διόρθωση των κινδύνων αλλά και τον μετριασμό των συνεπειών από πρακτικές που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο. Οι εμπειρογνώμονες της EFSA κάνουν ορισμένες λεπτομερείς συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων σχετικά με τα ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια, που απαιτούνται.

Μεταξύ άλλων θεμάτων που καλύπτονται στις συστάσεις είναι αυτά που σχετίζονται με το κόψιμο της ουράς, με το περιθώριο χώρου, το υλικό εμπλουτισμού, τον απογαλακτισμό και την πρακτική των ακρωτηριασμών.

Να σημειωθεί ότι στις 26 Σεπτεμβρίου, η EFSA διοργανώνει μια δημόσια εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της επιστημονικής γνωμοδότησης για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων χοίρων και οι επικείμενες εργασίες για τη μεταφορά ζώων.

Η προστασία των ζώων εκτροφής

Οι πρώτοι κανόνες προστασίας των ζώων εκτροφής ανάγονται στη δεκαετία του ’70. Η οδηγία του 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία θέσπισε γενικά πρότυπα για την προστασία όλων των ζώων που εκτρέφονται ή κατέχονται για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, δέρματος ή γούνας ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης – συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των ερπετών και των αμφίβιων – και βασίζεται στην Ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των ζώων στις µονάδες εκτροφής του 1978.

Οι κανόνες για την προστασία των ζώων βασίζονται στις εξής πέντε ελευθερίες:

  • την απαλλαγή από την πείνα και τη δίψα
  • την απαλλαγή από τις καταπονήσεις
  • την απαλλαγή από τους πόνους, τους τραυματισμούς και τις νόσου
  • το δικαίωμα έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς
  • την απαλλαγή από το φόβο και την ψυχική ταλαιπωρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more