Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Μέτρα για αγρότες και κτηνοτρόφους της Πέλλας

 


Στο ΦΕΚ η μείωση φόρου κατά 50% για συνεταιρισμένους αγρότεςΤην αγροτική φορολογική μεταρρύθμιση παρουσίασε ο υφυπουργός Οικονομικών


Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθορίζεται με υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Να σημειωθεί ότι το φορολογικό αυτό κίνητρο στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και παραγωγούς συμβολαιακής γεωργίας.


Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας.

Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων
Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Η απαλλαγή χορηγείται στους παραπάνω αγρότες, οι οποίοι παράγουν προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων και προμηθεύουν αυτό με το 75% τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,

β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το 75%)τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Παραγωγοί δικαιούχοι των κινήτρων
Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).

Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέχρι εννέα φορολογικά έτη αρχής γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Τo συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμογής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.

Παρεμφερή προϊόντα
Παρεμφερή θεωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων όπως:

φρούτα,
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
σιτηρά/δημητριακά,
λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των μανιταριών,
οι καρποί,
λάδια και φυτικά λίπη,
μέλι και γλυκαντικές ουσίες,
κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων και των αυγών των πτηνών,
τσάι, μπαχαρικά και βότανα,
προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας,
όσπρια,
βαμβάκι

Tα μέτρα

Τα θεσμοθετημένα «γενναία» φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών στον πρωτογενή τομέα, η εφαρμογή των οποίων θα δώσει νέα ώθηση στον χώρο, ανέλυσε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, στη διάρκεια  εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ.

«Αποδεικνύουμε σε διαρκή βάση ότι η φορολογική πολιτική μπορεί και οφείλει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα για τον πρωτογενή τομέα. Όχι μόνο μέσω της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά και με τη θεσμοθέτηση γενναίων φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο ίδιος αναφερόμενος στο νόμο 4935/2022, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «κορυφαία» αγροτική φορολογική μεταρρύθμιση.


Τα φορολογικά κίνητρα

Οπως εξήγησε ο ίδιος, ο νέος νόμος θέτει τις βάσεις για τον μετασχηματισμό της αγροτικής οικονομίας και μάλιστα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, ενώ μεταξύ των φορολογικών κινήτρων που περιλαμβάνει ως πρώτο στη λίστα ο κ. Βεσυρόπουλος πρόταξε «την απαλλαγή για πρώτη φορά από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Στο πλαίσιο αυτό διευκρίνισε ότι το προαναφερόμενο κίνητρο έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε αυτοί δραστηριοποιούνται μεμονωμένα εφόσον συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας, είτε είναι μέλη συλλογικών αγροτικών σχημάτων.

«Το γενναίο αυτό φορολογικό κίνητρο της μείωσης του φόρου κατά 50%, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και θα ισχύει και για τα επόμενα έτη, θεσμοθετείται για πρώτη φορά και στοχεύει στη δημιουργία νέων και ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα, στα οποία θα μετέχει ο αγρότης και θα του εξασφαλίζουν, πέρα από τη μείωση φόρου, και ένα αξιοπρεπές και καλύτερο εισόδημα», υπογράμμισε.

Η κυβερνητική πολιτική

Αναφερόμενος στην πολιτική της κυβέρνησης με σκοπό την ωφέλεια των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ο ίδιος υπενθύμισε τη θέσπιση,από την 1η Ιανουαρίου 2022, μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία και τόνισε ότι «ήδη στις 31 Αυγούστου 2022, αντί του Νοεμβρίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί, πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών η επιστροφή του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης για αγροτική χρήση».

Μίλησε επιπλέον για την εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα και τους αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9% για τα πρώτα 10 εκατ. ευρώ, την επαναφορά στο 55%, από το 100%, της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα φυσικά πρόσωπα, σε μόνιμη βάση από το φορολογικό έτος 2020, τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα από το 13% στο 10% και τη μείωση, και μάλιστα σε μόνιμη βάση, του ΦΠΑ για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα από το 13% στο 6%. «Συνεχίζουμε να υλοποιούμε θεσμικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, οδηγώντας τη χώρα σε νέα αναπτυξιακή τροχιά», υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Χρήστος Γιαννακάκης και ο επικεφαλής της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), Ευθύμιος Φωτεινός.

Το ποσό των 149 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με την μορφή επιδότησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα, με την εξειδίκευση των μέτρων, από τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, οι επιδοτήσεις αφορούν 250.000 αγρότες ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους λιπασμάτων. Το κονδύλι ανέρχεται στα 60 εκατ.


Επίσης, αφορά 50.000 κτηνοτρόφους για τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές, με συνολικό κόστος 89 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί, ότι τα δύο παραπάνω μέτρα περιέχονται σε δέσμη 21 έκτακτων και μόνιμων μέτρων, ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, για το σύνολο της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more