Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Καιρός είναι να εκσυγχρονιστούν οι γεωργο-κτηνοτροφικές μονάδες

 


- Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες επενδύσεις, με ανώτατο προϋπολογισμό έως και 500.000 ευρώ

• Από τέλος του έτους αναμένονται οι αιτήσεις

PROBATA TRONE ZOOTROFES

• Πολύ δύσκολες μέρες διανύει ο γεωργο-κτηνοτροφικός κόσμος της χώρας, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης στο κόστος παραγωγή και γενικότερα του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος που έχει δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση. 

Βέβαια, όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους να προχωρήσουν σε αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων ώστε να δημιουργήσουν σύγχρονες ανταγωνιστικές παραγωγικές μονάδες. 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη όταν βέβαια πάρει το δρόμο της υλοποίησης, καθώς και στην Πέλλα πολλοί αγροτο-κτηνοτρόφοι θα μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγή τους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 3 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής, που περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Έως 230 εκατ. ευρώ 

Όσον αφορά το μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ., ο προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει έως και τα 230 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη προβλέπεται να βγει στον αέρα τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ενώ η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να εκκινήσει στο τέλος του έτους, αποκλειστικά ηλεκτρονική μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικό κόστος επενδύσεων) εξετάζεται να φθάσει έως και στα 500.000 ευρώ ενώ θα υπάρξει εξορθολογισμός των πολύ μεγάλων εντάσεων ενίσχυσης.

H γεωργική εκμετάλλευση που μπορεί να ενταχθεί στο μέτρο θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα και να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση (σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του έτους αναφοράς) μεγαλύτερο ή ίσο των:

-12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

-10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

- 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

-8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Σχετικά με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιτρέπεται η απόδειξη της νόμιμης λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, έλαβαν ενίσχυση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, που αφορά «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και του υπομέτρου 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Eπιλέξιμα για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα, προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 - Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του, να έχουν υποβάλλει παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2022. και να είναι ενημερωμένα ασφαλιστικά και φορολογικά.

Οι επενδύσεις 

Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

- Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.

- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

- Επενδύσεις σε ΑΠΕ.

- Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.

- Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.).

Δεν θα επιδοτούνται μεταξύ άλλων η αγορά του μεταχειρισμένου εξοπλισμού, ο ΦΠΑ, οι δαπάνες για την αγορά ζώων, για την αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά και οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης, το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης, η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης, οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών, το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας και η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ανέφερε ότι: «Μέσα από το ενισχυμένο Πρόγραμμα για τα Σχέδια Βελτίωσης, συνεχίζεται η προσπάθεια στήριξης και εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής και η κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από τα νέα δεδομένα. Στηρίζουμε με πράξεις τον Έλληνα παραγωγό και τον οπλίζουμε με όλα τα αναγκαία εφόδια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σήμερα, αλλά και τις προκλήσεις του αύριο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more