Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ


Το νέο Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυριζογλου, συνάντησαν πριν από λίγες μέρες οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα.
Από την πλευρά της Πέλλας, παραβρέθηκε η Πρόεδρος Καρρά Θεοδώρα.
Οι εκπρόσωποι ζήτησαν την παρέμβασή του για προβλήματα που άπτονται και της δικής του αρμοδιότητας και αφορούν τόσο τις εργασιακές σχέσεις των 13.000 περίπου εργαζομένων του κλάδου, όσο και τον έγκαιρο προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς έτους 2023-2024.
Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. α) Έκδοση Κ.Υ.Α για κάλυψη των θέσεων εργασίας με Σ.Ο.Χ για το 2023-2024, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις του σχολικού έτους 2022-2023, β) Υπολογισμός των ίδιων μονάδων εμπειρίας με πρόσθεση της αντίστοιχης εμπειρίας του τρέχοντος σχολικού έτους, γ) Μετατροπή όλων των συμβάσεων Σ.Ο.Χ από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, με έμφαση στο προσωπικό που διανύει την τελευταία προσυνταξιοδοτική περίοδο, δ) Σε περιοχές που υπήρξαν αδικίες και αναντιστοιχία στον επιμερισμό των θέσεων πλήρους και μερικής απασχόλησης, να υπάρξει ούτως ή άλλως ειδική μέριμνα για αύξηση του αριθμού θέσεων πλήρους απασχόλησης, ε) Να υπάρχει ισότιμη μισθολογική μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων Σ.Ο.Χ και εργαζομένων με συμβάσεις Αορίστου Χρόνου, ζ) Να μην είναι απαιτητή η προσκόμιση απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενες/ους με πολυετή απασχόληση στον κλάδο να παρακολουθήσουν, για ένα μεταβατικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστο ετών, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου.
2. Μετατροπή των συμβασιούχων εργαζομένων σε αορίστου χρόνου.
3. Πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.
4. Υπογραφή Σ.Σ.Ε μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν αντιπροσωπευτικά τον κλάδο, η οποία θα καλύπτει τους όρους αμοιβής και εργασίας των 13000 εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα.
5. Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας.
Όλες οι αντιδράσεις:
Sofia Samartzidoy, ελευθερια τεχοβιτου και 3 ακόμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more