Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013Ιορδάνης Τζαμτζής: «Να δοθεί λύση με το Νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα στο ιδιοκτησιακό πρόβλημα των συμπολιτών μας που κατοικούν στις περιοχές «ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ»- «ΝΤΕΡΕ» - «ΚΑΡΑΜΑΝ» και στις πρώην εκτάσεις των στρατοπέδων «ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ» και «ΚΑΨΑΛΗ» στα Γιαννιτσά.


  Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Σταύρο Καλαφάτη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Αλεξιάδη Σωκράτη είχε ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζήςζητώντας την επίλυση του χρόνιου προβλήματος μέσω του Νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολιτών μας που κατοικούν στις περιοχές «ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ»- «ΝΤΕΡΕ» - «ΚΑΡΑΜΑΝ» και στις πρώην εκτάσεις των στρατοπέδων Φιλιππάκου και Καψάλη στα Γιαννιτσά.

  Ο κ. Τζαμτζής στην επιστολή που τους παρέδωσε επεσήμανε την εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αναφέροντας τα εξής:
«Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Στην Έδεσσα και τα Γιαννιτσά του Ν. Πέλλας υπάρχει εκκρεμότητα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε περιοχές οι ποιες κατοικούνται πολλές δεκαετίες.
ΕΔΕΣΣΑ: Συγκεκριμένα οι περιοχές «ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» και «ΚΑΡΑΜΑΝ» φέρεται ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, στο Υπουργείο Οικονομικών, η μεν πρώτη ως διάδοχο του τούρκικου κράτους δυνάμει της Συνθήκης της Λωζάννης, η δε δεύτερη  ως ανταλλάξιμο κτήμα, ενώ η εγκατάσταση των κατοίκων τους σ’ αυτές ξεκίνησε από την δεκαετία του 1920, οι οποίοι έχουν κτίσει από τότε τα σπίτια τους και εξακολουθούν και διαμένουν σ’ αυτά, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν αποκτήσει οποιονδήποτε τίτλο κυριότητας.
 Η περιοχή «ΝΤΕΡΕ» ανήκει στο ΤΕΘΑ από το 1929 δηλαδή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία δικαστική ενέργεια για την περιοχή αυτή.
Όλες αυτές οι περιοχές έχουν ενταχθεί στο σχέδιο της πόλεως Έδεσσας με το από 24-8-1988 Π.Δ. «Περί εγκρίσεως Πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών κοινοτήτων 1,2 και 5 του Δήμου Έδεσσας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 98 τεύχος Δ/20-2-1989 εγκρίθηκε η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Έδεσσας και στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 828/3-5-1995 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή της Νομαρχίας Πέλλας κυρώθηκε η υπ’ αρ. 1/1991 πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης του Δήμου Έδεσσας, τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι πίνακες που τη συνόδευαν και μεταγράφηκε στις 12-7-1996 στον τόμο 375    με αριθμ. 95 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Έδεσσας.
Επομένως  όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές αποτελούν ήδη οικόπεδα ενταγμένα στο σχέδιο πόλεως από το έτος 1996.
Με τον νόμο 3127/2003 άρθρο 4 επιτράπηκε η αναγνώριση της κυριότητας με τα προσόντα της χρησικτησίας και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
Με βάση αυτόν τον νόμο έχουν ασκηθεί αγωγές στα πολιτικά Δικαστήρια από αρκετούς κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να αναγνωρισθεί η κυριότητα των οικοπέδων που κατέχουν.
Ήδη έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις από το Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας, οι οποίες αναγνωρίζουν το δικαίωμα κυριότητας στους δικαιούχους-κατόχους. Πλην όμως το Ελληνικό Δημόσιο, αν και δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της κυριότητάς του, άσκησε εφέσεις, οι οποίες έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν τον Σεπτέμβριο του 2014 και πιθανόν να υπάρξει και επόμενο δικαστικό στάδιο ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η κατάσταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των άνω περιοχών στην πόλη της Έδεσσας είναι εκκρεμής εδώ και 70 περίπου χρόνια, χωρίς να μπορούν οι κάτοικοί του να δικαιωθούν τις ιδιοκτησίες τους και να τις αξιοποιήσουν, ήδη δε η κατάσταση έχει φθάσει σε οριακό σημείο, αφού οι περισσότερες κατοικίες είναι υπό κατάρρευση, ενώ οι κάτοχοί τους δεν δύνανται να επέμβουν σ’ αυτές, αφού δεν μπορούν να εκδοθούν άδειες επισκευής ή ανοικοδόμησης.     
Ενόψει δε της ένταξης του Δήμου Έδεσσας στο Εθνικό Κτηματολόγιο το πρόβλημα καθίσταται άμεσα επιτακτικό, διότι ενώ οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων έχουν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους, υπάρχει κίνδυνος να  μην καταχωρηθούν στο όνομά τους, διότι δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και επιπλέον τα οικόπεδά τους διεκδικούνται και από το Δημόσιο.


ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Εδώ και περισσότερα από εξήντα  χρόνια, σε χώρους των στρατοπέδων Φιλιππάκου και Καψάλη, εκτός όμως του χώρου των Στρατοπέδων, στα Γιαννιτσά Πέλλας, αρχικής κυριότητας του ΤΕΘΑ (Ταμείο Εθνικής Άμυνας), εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες οι οποίοι έκτισαν τα σπίτια τους.
Οι χώροι αυτοί είναι στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.
Οι πολίτες  αυτοί  δεν έχουν τίτλους κυριότητας, παρά το γεγονός ότι τα κατέχουν από το 1940.
            Από τότε υπήρξαν συνεχείς παρεμβάσεις μου, τόσο στον εκάστοτε Υπουργό Άμυνας, όσο και στο ΤΕΘΑ, σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος αυτού,  δίχως δυστυχώς να δοθεί μέχρι σήμερα λύση.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Σας παρακαλώ  να επιληφθείτε των  θεμάτων αυτών και να τα εντάξετε στο Νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα που πρόκειται να φέρεται στην Βουλή, προκειμένου να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να παραχωρηθούν τα οικόπεδα στους κατέχοντες αυτά.
Επισημαίνεται ότι η άποψη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Νομαρχίας Πέλλας ήταν θετική υπέρ της παραχώρησης των οικοπέδων στους κατόχους τους, επιπλέον δε ήδη και με δικαστικές αποφάσεις έχει αναγνωρισθεί, ότι αυτοί έχουν δικαίωμα κυριότητας επί των οικοπέδων που κατέχουν».

Τόσο ο Υπουργός κ. Καλαφάτης όσο και ο  Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Αλεξιάδης Σωκράτης απαντώντας στον κ. Τζαμτζή, δεσμεύτηκαν ότι θα εξετάσουν τις περιπτώσεις της Έδεσσας και των Γιαννιτσών, ώστε να δοθεί λύση είτε μέσω του Νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα που κατατίθεται στην Βουλή, είτε με συμπληρωματική ρύθμιση τον Σεπτέμβριο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more