Κυριακή 30 Αυγούστου 2015

Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόµου.
 Το έτος 1926 αφού πρώτα 
τελείωσε ο µηχανικός την 
ρυµοτοµία του χωριού, χορήγησε 
οικόπεδο για την ανέγερση του 
Ιερού Ναού. Οι κάτοικοι µε 
εθελοντική εργασία κτίζουν την 
πρώτη εκκλησία στο χώρο που 
βρίσκεται µέχρι σήµερα. Όπως 
αναφέραµε και στην αρχή, οι 
κάτοικοι όταν έφυγαν από το 
Τσακήλι, φρόντισαν να πάρουν από την εκκλησία τους εικόνες, ιερά σκεύη και τα 
αρχεία της κοινότητας. Να σηµειωθεί ότι υπάρχουν εικόνες σήµερα που 
αναφέρονται σε δωρητές για τα έτη 1840, 1850, 1860. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουµε τις εικόνες 1) Παναγία η Ελεούσα, 2) Βηµόθυρα του ναού Ιωάννου 
του Προδρόµου, 3) Ο Χριστός µε το αρνίο στους ώµους, 4) του Ιωάννου του 
Προδρόµου, 5) του Αγίου Μόδεστου, 6) του Προφήτη Ηλία, 7) του Αγίου 
Γεωργίου, 8) του Αγίου Σπυρίδωνος, 9) του Αγίου Νεκταρίου (κοντά στο χωριό 
Πετροχώρι (Τσακήλι) υπήρχε ένα παραθαλάσσιο κεφαλοχώρι η Σηλυβριά. Από 
αυτό το χωριό καταγόταν ο Άγιος Νεκτάριος, ήταν νεοµάρτυρας θαυµατουργός 
και αυτό θεωρείτο ευλογία για του κατοίκους της περιοχής. 
Η πρώτη εκκλησία που κτίστηκε από τους κατοίκους δόθηκε στη χάρη του 
Ιωάννου του Προδρόµου όπως ήταν και στην πατρίδα τους. Το πανηγύρι του 
χωριού γίνεται στις 29 Αυγούστου. 

Το 1960 πάλι µε εθελοντική εργασία των κατοίκων ανακαινίστηκε το κτίριο,της Εκκλησιας.
 Το 1980 µε 
πρωτοβουλία και συνδροµή 
του Γιαπουτζή Χρήστου 
προέδρου της κοινότητας, 
αλλά και µε συνδροµές όλων 
των κατοίκων (όπως υπάρχει 
και σχετική πινακίδα που το 
αναφέρει) θεµελιώνεται και 
κτίζεται νέος ναός ο οποίος 
αποπερατώνεται και γίνονται 
τα θυρανοίξια το 1994. 
Ο πρώτος ιερέας του 
χωριού που ήρθε από το Τσακήλι, ήταν ο παπαθανάσης Αξιωτίδης. Ακουλουθεί ο 
παπα Λεωνίδας, ο παπαπρέκας, ο παπαµανώλης Αλµπαντής, ο παπαναστάσης 
Παπαδόπουλος, ο παπανικόλας Φίγκος, ο παπαγιάννης Γιαννακίδης και σήµερα 
λειτουργεί ο παπαθανάσης Παπαδόπουλος. Καντηλανάφτες ήταν οι: 
Βοϊτσίδης Ζαφείρης, Ελευθερόπουλος ∆ρόσος, Παντάδης Θωµάς, 
Καραπαναγιώτης Βασίλης, Γκιουτζένης Ζαφείρης. 
Το 1981 εγκαινιάστηκε το παρεκκλήσι της Αγίας Κυριακής, δίπλα στα 
µικρασιάτικα νεκροταφεία, µε χορηγούς τον Γαπουτζή Χρήστο και τους κατοίκους 
του χωριού. Επίσης το 2000 κτίστηκε το παρεκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής. Εκεί 
φυλάσσεται εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής που κρατούσαν κάτοικοι στα σπίτια τους 
σαν ιερό κειµήλιο από την ιδιαίτερη πατρίδα τους. 
Το 2009 κτίζεται στα θρακιώτικα νεκροταφεία το παρεκκλήσι Ιωακείµ και 
Άννης µε   την συνδροµή ορισµένων κατοικων.
Επίσης υπάρχουν µικρά εκκλησάκια όπως των Αγίων Αναργύρων, Αγίας 
Παρασκευής, Προφήτη Ηλία, Παναγίας Σουµελά, Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και 
Ειρήνης. 
Ψάλτες 
Μουρατίδης Κωνσταντίνος (δάσκαλος), Μουρατίδης Ηλίας, Αξιωτίδης 
Μανώλης, Ιωαννίδης Μανώλης, Μουχλιάρης Νίκος, Καδικιώτης ∆ηµοσθένης, 
Κανελιάδης Απόστολος, Μητσόπουλος ∆ηµήτριος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more