Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Υποχρεωτική αλληλεγγύη» στην Ε.Ε υπό τον φόβο της Ρωσίας

putinenergy

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβάλει στις χώρες της Ε.Ε. να παρέχουν φυσικό αέριο από τα αποθέματά τους σε γειτονικές χώρες τους σε περιόδους έκτακτης ανάγκης!
Η κίνηση αυτή γίνεται ώστε να εξασφαλιστεί -όσο αυτό είναι δυνατόν-, η ενεργειακή ασφάλεια των χωρών που είναι εξαρτημένες από τη Ρωσία (δηλαδή σχεδόν όλων)
Με τις προτάσεις αυτές, η Ευρώπη θα διαιρεθεί σε 9 ζώνες και οι χώρες σε κάθε ζώνη θα είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται για να σχεδιάσουν πώς θα «κτίσουν» τα αποθέματά τους και τις υποδομές που θα επιτρέπουν την ευκολότερη ροή του αερίου μεταξύ τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβλέπει τη σύνταξη αυτών των σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων και θέλει, επίσης, να έχει μία αμφιλεγόμενη εξουσία ελέγχου και αρνησικυρίας (βέτο) των συμβάσεων αερίου, πριν αυτές υπογραφούν από τις χώρες - μέλη, προκειμένου να διασφαλίζει τον δίκαιο εφοδιασμό.
«Η ασφάλεια της προμήθειας στην Ε.Ε. δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη - μέλη μόνα τους και μπορεί… να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης» αναφέρεται στο σχέδιο του εγγράφου της Κομισιόν, το οποίο είναι σε γνώση των Financial Times.
Η Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα αποτελέσουν μία βαλκανική ομάδα, αναφέρει το δημοσίευμα. Στις πιο ευάλωτες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, η Γερμανία θα συγκροτήσει μία ομάδα μαζί με την Πολωνία, τη Τσεχία και τη Σλοβακία. Η Ουγγαρία θα είναι στην ίδια ζώνη με την Αυστρία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κροατία. Η Φινλανδία θα πρέπει να συντάξει μαζί με τις χώρες της Βαλτικής σχέδια για την παροχή αερίου σε καταστάσεις ανάγκης.
Προτεραιότητα θα έχουν τα νοικοκυριά, τα δίκτυα θέρμανσης περιοχών και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία. Εάν μία χώρα θα είχε δυσκολία με τον εφοδιασμό τους με αέριο - σε αντίθεση με γειτονική της χώρα - η γειτονική χώρα θα ήταν υποχρεωμένη να παρέμβει, παρέχοντας αέριο από τα αποθέματα ή τη βιομηχανία της.
Αξιωματούχοι της Κομισιόν αποκαλούν «υποχρεωτική αλληλεγγύη» τα σχέδια αυτά, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη - μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι διακοπές της παροχής ρωσικού αερίου το 2006 και το 2009 ανέδειξαν μία κρίσιμη αδυναμία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, την οποία θέλει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή με το πακέτο των προτάσεών της. Αξιωματούχοι της Επιτροπής έχουν συμπεράνει ότι οι χώρες ήταν ευάλωτες το 2006 και το 2009, επειδή είχαν χαμηλά αποθέματα αερίου και είχαν ασθενή διασύνδεση με τις γειτονικές τους χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more