Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Αντώνιου Δ. Γυφτόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: H oζώδης δερματίτιδα των βοειδών στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η σημερινή κατάσταση. Προτάσεις και μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87Α) και της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού Π.Σ.Κ.Μ.
Εισηγητής: Δημήτριος Μούρνος, Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. της παράταξης «Συμμετέχω».

Θέμα 2ο: Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Αντώνιος Δ Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης επί πρότασης του Δήμου Παύλου Μελά για κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού επί εκκρεμούς στη διαιτησία διαφοράς αυτού με τη Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

Θέμα 4ο: Τρόπος ανάθεσης σύμβασης της μελέτης«Μελέτη εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φραγμάτων Αξιού και Αλιάκμονα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Τρόπος ανάθεσης του έργου «Ετήσιες παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλλουν έτους 2016».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 6ο: Τρόπος δημοπράτησης του υποέργου «Βελτίωση ευστάθειας πρανών και προστασία από καταπτώσεις βράχων»του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Χαλκιδικής».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Τρόπος ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Διασύνδεση συσκευών φωτεινής σηματοδότησης  με εφαρμογή υποστήριξης επαγγελματιών οδηγών σε tablet».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Έκδοση απόφασης  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή αγωγών λυμάτων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως»εντός του οικισμού Σκουτάρεως στα τμήματα α)οδός Σκουτάρεως προς Κ.Καμήλα και Σκουτάρεως προς Κωνσταντινάτο και β)στον κεντρικό δρόμο του οικισμού.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 9ο: Έγκριση διάθεσης ποσοστού επί του εισπραττόμενου ημερησίου τέλους Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών υπέρ των Ομοσπονδιών: α) Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας − Θεσσαλίας−Θράκης και β) Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας −Θεσσαλίας − Θράκης, για το α’ τρίμηνο 2016.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: 11η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας”.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 12ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης για την καθιέρωση της 23ης Οκτωβρίου ως ημέρα επίσημου εορτασμού της απελευθέρωσης της Γουμένισσας και ολόκληρου του Δήμου Παιονίας και τον ορισμό της 23ης Οκτωβρίου ως επίσημης τοπικής αργίας για το Δήμο Παιονίας.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 14ο: Θέσπιση κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας Γραφείων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2016-2017.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 15ο: Έγκριση καθορισμού επτά (7) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 16ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 4/25-1-2016  (ΑΔΑ: 644Ζ7ΛΛ-ΕΑΔ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους  2016.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 17ο: Έγκριση για την έκδοση αδειών διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more