Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Η εφαρμογή της ισότητας των φύλων, ως αναπόσπαστο κομμάτι της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παρέμβαση της Φωτεινής Κούβελα στο “Employment Law Conference”      
        Αποτέλεσμα εικόνας για Γενική Γραμματέας Ισότητας, Φωτεινή Κούβελα

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας, Φωτεινή Κούβελα συμμετείχε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στο συνέδριο Εργατικού Δικαίου “Employment Law Conference”, που πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό HR Professional και την Δικηγορική Εταιρεία Κρεμαλή. Στην εισήγησή της μίλησε για τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις της ΓΓΙΦ σε σχέση με την προάσπιση των  δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση των  έμφυλων διακρίσεων στον χώρο της εργασίας.
           Η Γενική Γραμματέας Ισότητας τόνισε τη δραματική μείωση της απασχόλησης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Ειδικότερα για τις γυναίκες, ζητήματα όπως το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, η γυάλινη οροφή, η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, τα ελλιπή μέτρα συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, εξακολουθούν να υφίστανται ως τομείς ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα.
         Για τους λόγους αυτούς, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στοχεύει στην παράλληλη παρέμβαση και υιοθέτηση πολιτικών τόσο προς την κατεύθυνση της στήριξης της γυναικείας μισθωτής εργασίας, της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, όσο και στη συμπλήρωση και τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία της μητρότητας και κατά συνέπεια τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
         Στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, η ΓΓΙΦ έχει θέσει ως βασική  προτεραιότητα και  αυτοτελή άξονα, την άρση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης. Μερικοί από τους στόχους που τίθενται είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, η προώθηση της αρχής της ισότητας στις επιχειρήσεις, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική οικονομία καθώς και η βελτίωση της θέσης των γυναικών στον αγροτικό τομέα.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων τόνισε ‘’η Γραμματεία Ισότητας εργάζεται πολύ επίμονα και προσεκτικά για να εξαλείψει τις παραμέτρους που αναπαράγουν ζητήματα ανισότητας, σ’ ένα πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής, που στοχεύει στην εφαρμογή της ισότητας των φύλων, ως αναπόσπαστο κομμάτι της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων’’.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more