Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Όμηροι των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι 17 εργαζόμενοι στα Λουτρά!

Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτική επιχείρηση Λουτρών

Όμηροι της γραφειοκρατίας και των νομικών αδιεξόδων βρίσκονται μέχρι σήμερα οι 17 εργαζόμενοι της Δημοτικής επιχείρησης των Λουτρών καθώς υπάρχει άρνηση πληρωμής τους από το ελεκτικό συνέδριο. Μάλιστα ο Δήμαρχος Αλμωπίας και Πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης Λουτρών Πόζαρ  Δημήτρης Μπίνος τόνισε με επιστολή του ότι στέκεται δίπλα σε αυτούς τους εργαζομένους και ζητά νομοθετική ρύθμιση για την διόρθωση της αδικίας. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που στα λόγια στηρίζει τους εργαζομένους και βρίσκεται κοντά τους, σήμερα κωφεύει και κρύβει κάτω από το χαλί ένα υπαρκτό πρόβλημα που απασχολεί οικογένειες της Αλμωπίας. Αποτελεί ντροπή αυτή η εξέλιξη. Την ίδια ώρα που βλέπουμε σωρηδόν μετακλητούς υπαλλήλους σε Κυβερνητικές θέσεις στο βωμό εξυπηρέτησης των δικών μας παιδιών, η πολιτεία και η Κυβέρνηση δείχνει το σκληρό της πρόσωπο συνεπικουρούμενη από μνημονιακούς νόμους που δήθεν η ίδια θα ανέτρεπε. Μάλιστα οι δυο λαλίστατοι Βουλευτές Πέλλας Γιάννης Σηφάκης και Θεοδώρα Τζάκρη δεν αναφέρουν κάτι για αυτό το ζήτημα και ούτε ένα δελτίο τύπου έχουν εκδόσει. Για άλλα ζητήματα όμως σηκώνουν το χέρι. Ειδιαίτερα όμως χρέος του κου Σηφάκη είναι να ασχοληθεί με το ζήτημα όπως έκανε και με το κέντρο Καταρρακτών όπου είχε σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων. Άλλωστε κατά τα φαινόμενα η υπόθεση σκάλωσε στο γράμμα του νόμου και όχι στην ουσία καθώς αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν για την καθαριότητα και ας μην φαίνονταν άμεσα οι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Αν η περιοχή των Λουτρών ήταν καθαρή δεν θα ήταν προς όφελος των πολιτών της Αλμωπίας; Άλλωστε φέτος η Δημοτική επιχείρηση των Λουτρών θα δώσει πλεόνασμα προς τον Δήμο Αλμωπίας για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μέρος από τα κέρδη στα Λουτρά, ιδιαίτερα σήμερα που σταμάτησε η κακοδιαχείριση θα επιστρέψει στους πολίτες μέσω έργων υποδομών για την Αλμωπία και όχι μόνο για τα Λουτρά; Άλλωστε η δημοτική επιχείρηση των Λουτρών προχώρησε στη λύση των συμβάσεων εργασίας των δεκαεπτά (17) ατόμων ,που εργάζονταν στον τομέα της καθαριότητας.
Από την πρώτη στιγμή τάχθηκε σε πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και κοντά στους δεκαεπτά (17) εργαζόμενους της επιχείρησης, όταν ως γνωστόν άλλοι Δήμοι της χώρας δεν προχώρησαν σε παράταση των συμβάσεων εργασίας. Τώρα η λύση είναι στα χέρια των Βουλευτών και της Κυβέρνησης. Διαβάστε παρακάτω την δήλωση του Δημάρχου Δημήτρη Μπίνου:


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με τις ΣΟΧ 2/2015 και ΣΟΧ 3/2015 προκηρύξεις, η Δημοτική Επιχείρηση των Λουτρών απασχολούσε οκτώ (8) άτομα στον τομέα της καθαριότητας με διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών.
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/Α/30-12-2015 και άρθρο 12, παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους μέχρι 31-12-2016.
Με τις 73/10-11-2015 και 75/13-11-2015 αποφάσεις του Προέδρου, προσελήφθησαν δέκα (10) άτομα στην καθαριότητα, διάρκειας 2 (δύο) μηνών ο καθένας.
Με το Ν.4386/16 (ΦΕΚ 83/11-5-2016, Τεύχος Α) και την 65/2016 απόφαση του Δ.Σ. των Λουτρών, ενώ η σύμβασή της είχε λήξει, επαναπροσλήφθηκαν έως 31-12-2016.
Με το Ν.4429/2016, Άρθρο 16, παρατάθηκαν οι συμβάσεις των παραπάνω εργαζομένων έως 31-12-2017.
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα 14/30-6-2016 και 9/10-5-2017 πρακτικά της Γενικής Συνέλευσής της, έκρινε ότι οι αυτοδίκαιες Νομοθετικές Παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας υπηρεσίες καθαριότητας στους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα, τελούν σε αντίθεση με το Άρθρο 103 του Συντάγματος και την Κοινοτική Οδηγία υπ αρ. 1999/70/Ε.Κ./28-6-1999 του Συμβουλίου, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 164/2004.
Στη Βουλή ψηφίζεται Σχέδιο Νόμου στις 27-6-2017 <<Τροποποιήσεις του Ν.2725/99 (Α’21) και άλλες διατάξεις>> και με το Ν.4479/2017, Άρθρο 24 επανακαθορίζεται το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων και δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία της καθαριότητας, με προϋποθέσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας ενέκρινε με την 170/24-7-2017 απόφασή του.
Όσοι παρείχαν υπηρεσία στην καθαριότητα μέχρι και τις 7-6-2017, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι να βγουν οι πίνακες μονίμων διοριστέων και όχι πέραν της 31-3-2018 (Νόμος 4479/2017).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης με την 51/21-7-2017 απόφαση υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση δεκαπέντε (15) μόνιμων θέσεων στην καθαριότητα (όσες και οι κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ.) και με την 52/21-7-2017 εισηγήθηκε την προσωρινή απασχόληση των δεκαεπτά (17) ατόμων στην καθαριότητα με νέες συμβάσεις.
Σύμφωνα με την 19/ΟΙΚ. 22159/30-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι αποφάσεις αυτές καθώς και οι συμβάσεις που συνήφθησαν, διαβιβάστηκαν στο ΑΣΕΠ ,για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού, με το Αρ.Πρ.772/4-8-2017 έγγραφο της επιχείρησης.
Με το 30754/21-9-2017 έγγραφο, το Υπουργείο Εσωτερικών μας γνωστοποίησε, ότι δεν εγκρίνει το αίτημά μας για τις δεκαπέντε (15) θέσεις πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση των Λουτρών του Δήμου Αλμωπίας, λόγω του μη ανταποδοτικού χαρακτήρα των εσόδων της επιχείρησης.
Το ΑΣΕΠ με το 15437/14-11-2017 έγγραφό του έκρινε ,ότι οι συμβάσεις που συνάψαμε με τους δεκαεπτά (17) εργαζόμενους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4479/2017, Άρθρο 24 με το σκεπτικό ότι ναι μεν απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας, αλλά όχι ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Μετά τα παραπάνω, η επιχείρηση προχώρησε στη λύση των συμβάσεων εργασίας των δεκαεπτά (17) ατόμων ,που εργάζονταν στον τομέα της καθαριότητας.
Από την πρώτη στιγμή είμαστε σε πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και κοντά στους δεκαεπτά (17) εργαζόμενους της επιχείρησης, όταν ως γνωστόν άλλοι Δήμοι της χώρας δεν προχώρησαν σε παράταση των συμβάσεων εργασίας.
Ζητάμε από την πολιτεία με σχετική ρύθμιση να μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην πληρωμή των δεδουλευμένων των τεσσάρων (4) μηνών, μετά την άρνηση πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Δημοτική Επιχείρηση των Λουτρών, πρωτοπόρα στον Ιαματικό Τουρισμό στην Ελλάδα, έχει την ανάγκη μόνιμου προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε στην απόρριψη του αιτήματός μας. Στεκόμαστε στο πλευρό των δεκαεπτά (17) εργαζομένων, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου