Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Υπογραφή σύμβασης σύνταξης της μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».


Υπογράφτηκε, στο Δημαρχείο Σκύδρας, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018,η σύμβαση, μεταξύ της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου και της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών Δ.Μαμούνης & ΣΙΑ – Ανδρέας Θ.Καραβασίλης- Γεώργιος Μ. Τσακούμης & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΑΚΚΤ Σύμβουλοι Μηχανικοί- Τζηρίνης Απόστολος», για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 890.194,92€. Το συμβατικό τίμημα της μελέτης ανέρχεται στα 436.195,50€.
Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Σκύδρας είναι το πρώτο Τοπικό Σχέδιο Δήμου σ΄όλη την Ελλάδα που υπογράφτηκε σύμβαση για τη σύνταξη της μελέτης του κι αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία αναπτυξιακού χαρακτήρα τ΄οποίο πρέπει να διαθέτει ένας Δήμος.
Το Τ.Χ.Σ. Δήμου Σκύδρας θα καλύπτει τη συνολική εδαφική επικράτεια του Δήμου και θα καθορίσει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης κι ανάπτυξης, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και μέτρα, όρους και περιορισμούς που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση.
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της μελέτης Τ.Χ.Σ. προωθούν την αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του Δήμου Σκύδρας, με την οργάνωση του αστικού και του περιαστικού χώρου και την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Βασικές στοχεύσεις είναι η εξασφάλιση κατοικίας, η αύξηση της απασχόλησης και η επέκταση/αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και τεχνικών υποδομών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται ποιοτικές συνθήκες ζωής για τους κατοίκους του Δήμου Σκύδρας.
Η μελέτη στοχεύει, ακόμη, στην προώθηση ελεγχόμενα συμπαγών προτύπων ανάπτυξης, τόσο των οικιστικών όσο αι των παραγωγικών υποδοχέων, παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη διαχείριση της γης.
Στους βασικούς στόχους εντάσσονται, επίσης, η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η διατήρηση της πολεοδομικής φυσιογνωμίας των οικισμών που εμπίπτουν στα όρια του Ο.Τ.Α.
Στο πλαίσιο της πολεοδομικής οργάνωσης θα εξεταστούν ζητήματα θεσμικού πλαισίου (ασυμφωνίας ορίων πολεοδομικής μελέτης και Γ.Π.Σ., ασυμφωνίας λεκτικού – υπομνήματος χαρτών κ.α.) και θα αξιολογηθούν υφιστάμενα προβλήματα και ιδιαιτερότητες.
Η μελέτη θα χειριστεί ζητήματα που αφορούν σε αναγκαίες τροποποιήσεις – αναθεωρήσεις πολεοδομικών σχεδίων προηγουμένων περιόδων με βάση τα νεότερα δεδομένα και πολιτικές, αλλά και το νέο υπερκείμενο πλαίσιο σχεδιασμού.
Στο πλαίσιο οργάνωσης του εξωαστικού χώρου, θα γίνουν προτάσεις με στόχο την προστασία των φυσικών και αγροτικών εκτάσεων, την ορθολογική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης.
Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίηση της που ο Δήμος Σκύδρας πρωτοπορεί, αφού είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας που συντάσσει μελέτη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, τόνισε δε ότι είναι υπερήφανη διότι με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης υλοποιείται μια ακόμη προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής συνοχής του Δήμου Σκύδρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου