Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Το 2019 έτος πρόκλησης για τα Λουτρά

Ειδική  έρευνα από τα Νέα της Αλμωπίας την εφημερίδα που λέει τα πράγματα όπως είναι...


Τ
α στοιχεία και οι αριθμοί που αποκαλύπτουν την πορεία των Λουτρών

Τα Νέα της Αλμωπίας σας παρουσιάζουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία όπως προέκυψαν από την Γενική συνέλευση των Λουτρών Λουτρακίου Α.Ε., της μονομετοχικής εταιρίας του Δήμου Αλμωπίας. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα Νέα της Αλμωπίας, δείχνουν ότι χρειάζεται πολύ δουλειά από την διοίκηση ενώ φανερώνουν ακόμη και το ότι έχει γίνει σημαντική προσπάθεια από την νυν διοίκηση. Τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης καθώς και από την ετήσια οικονομική έκθεση για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 που παρουσιάστηκαν κατά την Γενική συνέλευση. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν αναλύθηκαν ώστε να βγουν τα πορίσματα για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον των Λουτρών.  Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα πορίσματα η επιχείρηση των λουτρών έχει κάνει σωστά βήματα γύρω από τον τρόπο διοίκησης και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει. Τα στοιχεία λοιπόν που έχουν αναδειχθεί είναι τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Μονομετοχική A.E. Ο.Τ.Α.»
ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στον Δήμο Αλμωπίας. Δραστηριοποιείται στον κλάδο
του Τουρισμού και με κύριο αντικείμενο την ιαματική λουτροθεραπεία.
Ο σκοπός της Εταιρείας όπως ορίζεται από το άρθρο 266 του Ν. 3463/2006 είναι:
α) Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται εντός της
περιοχής Λουτρών, του τοπικού διαμερίσματος Λουτρακίου, του Δήμου Αριδαίας.
β) Η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων, που βρίσκονται εντός της περιοχής
Λουτρών, του τοπικού διαμερίσματος Λουτρακίου, του Δήμου Αριδαίας. Τα ακίνητα
που βρίσκονται στα Λουτρά, του τοπικού διαμερίσματος Λουτρακίου, του Δήμου
Αριδαίας, των οποίων την εκμετάλλευση αναλαμβάνει η επιχείρηση, είναι τα εξής:
Αναψυκτήριο, Πισίνα ανοιχτού υδροθεραπευτηρίου, Παράγκα, Εστιατόριο, Πρώτο
Υδροθεραπευτήριο, Πηγές, Αποδυτήρια, Μουσείο, Νέο Μουσείο, Εκκλησία,
Ξενοδοχείο «ΑΥΡΑ», Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «ΑΚΤΑΙΟΝ», Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
«ΛΑΙΚΑ», δύο (2) κοινόχρηστες κουζίνες, δύο (2) κοινόχρηστες τουαλέτες, μία (1)
κοινόχρηστη τουαλέτα, ενοικιαζόμενα δωμάτια «ΝΕΟΝ», γυμναστήριο, καταστήματα,
υδροθεραπευτήριο-γραφείο, χώρος πολλαπλών χρήσεων, καταστήματα, μία (1)
κοινόχρηστη τουαλέτα, δεξαμενή νερού, κτίριο υδροηλεκτρικού σταθμού.
Στόχοι
Η Εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης της, την
δραστηριοποίηση της με σεβασμό στο περιβάλλον και την τόνωση της τοπικής και
κατ’ επέκταση εθνικής οικονομίας, διατηρώντας και αυξάνοντας τις υφιστάμενες
θέσεις εργασίας.
Μέσα από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των κοινόχρηστων
χώρων, η εταιρεία έχει ως στόχο την αύξηση των κερδών της.
Ακίνητα εδώ και αρκετά χρόνια μένουν αναξιοποίητα όπως το Αύρα και το Ακταίον. Ο
Ιαματικός τουρισμός κυριαρχεί ως νέα μορφή τουρισμού και η κατεύθυνση αυτή
οδηγεί στην αξιοποίηση των παραπάνω ακινήτων ως ουσιαστική και βασική
αναγκαιότητα. Οι υπάρχουσες ξενοδοχειακές υποδομές σε λειτουργία απαιτείται να
εκσυγχρονιστούν για να γίνουν ανταγωνιστικές.
Ο συνεδριακός τουρισμός, είναι επίσης μια μορφή τουρισμού που απασχολεί την
επιχείρηση, ως υποδομή και οργάνωση σε εγκαταστάσεις της.
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αξιοποίησης του σπηλαιοβάραθρου για τη συμμετοχή σε
ευρωπαϊκά προγράμματα.
Συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που συνάδουν με τα παραπάνω και που
πρόκειται να λάβουν χώρα και να ολοκληρωθούν το αμέσως χρονικό διάστημα, είναι
οι εξής:
- Η ανάδειξη του σπηλαιοβάραθρου των Λουτρών αφού έχει ολοκληρωθεί η
μελέτη αξιοποίησης του για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
- Η έναρξη λειτουργίας του Υδροηλεκτρικού Σταθμού ΜΥΗΣ Λουτρών
Λουτρακίου, μετά από την πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού με την
προσθήκη σαν δραστηριότητα της επιχείρησης, την παραγωγή και πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας και η δυνατότητα επισκεψιμότητας του από εκδρομείς
- Η ανακαίνιση του παλιού υδροθεραπευτηρίου
- Η οργάνωση των χώρων στάθμευσης, λόγω της αύξησης των επισκεπτών

Ανταποδοτικό το τέλος στάθμευσης
Βασικός στόχος της εταιριας, είναι η απομάκρυνση των οχημάτων από τον κεντρικό πυρήνα
της λουτρόπολης. Η δημοτική επιχείρηση προχώρησε στη δημιουργία χώρων για τη στάθμευση των οχημάτων για να υπάρχει ελεγχόμενη και ασφαλής στάθμευση.
Αποφασίστηκε το τίμημα του ενός (1) ευρώ ημερησίως για την στάθμευση στη
λουτρόπολη ως ανταποδοτικό τέλος για τη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων. Για
τους εργαζόμενους της επιχείρησης και τους κατοίκους της Αλμωπίας, η είσοδος για
τη στάθμευση θα είναι δωρεάν. Ανατέθηκε η  φύλαξη της λουτρόπολης και την
ασφάλεια των επισκεπτών, σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, λόγω της μεγάλης αύξησης
των επισκεπτών και της παρουσίας κρουσμάτων κλοπών.
Επίσης ειδικότερος στόχος αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας με στόχο την αύξηση της
επισκεψιμότητας και την αύξηση των εσόδων της επιχείρησης. Το παραπάνω μπορεί
να επιτευχθεί είτε με την βελτίωση των ήδη υφιστάμενων χώρων (ανακαινίσεις και
δημιουργία νέων χώρων λουτροθεραπείας) είτε με την αξιοποίηση νέων χώρων
(ακινήτων) που παραμένουν κενοί και μη λειτουργικοί (ξενοδοχειακά συγκροτήματα
παραποτάμιας όχθης).

Αύξηση της επισκεψιμότητας
Η ορθή πολιτική της διαφημιστικής προβολής οδήγησε την Δημοτική επιχείρηση σε
αποτυπωμένα οφέλη, όπως αυτά φαίνονται σε έρευνα του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στην οποία καταγράφεται άνοδος επισκεψιμότητας
κατά 7,35 % στα Λουτρά Πόζαρ από το  2016 στο 2017.
Όφελος για τον Δημότη
Άλλο ένα ενθαρρυντικό στοιχεία είναι ότι πλέον η δημοτική επιχείρηση για πρώτη
φορά στην ιστορία της, διάθεσε τμήμα των κερδών της προς διάθεση στο Δήμο
Αλμωπίας, δίνοντας έτσι και το αίσθημα προς τον δημότη ότι η πρόοδος της
επιχείρησης τον ωφελεί και πρέπει να είναι αρωγός της προσπάθειας αυτής. Το
2017, αποφασίστηκε η διάθεση του ποσού των 40.000,00 ευρώ, που
χρησιμοποιήθηκε στο σημαντικό τομέα για το Δήμο Αλμωπίας, την άρδευση.


Μειώσεις λόγω αποφάσεων
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται εμφανώς ότι υπάρχει μια μείωση στα κέρδη μετά από φόρους της τάξης του 50%. Αυτό ισχύει γιατί εφαρμόστηκε η απόφαση για το εστιατόριο των Λουτρών αφενός για μείωση ενοικίου και αφετέρου για το ότι το 2017 πληρώθηκε το ΕΝΦΙΑ τριών ετών που δημιούργησε πρόβλημα αναφορικά με τα κέρδη.
Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 1.424 χιλ. έναντι € 1.359 χιλ. της
προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε αύξηση κατά 4,79%.

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 472 χιλ. έναντι € 398 χιλ. € της
προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 18,65%.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.), ανήλθαν στο ποσό των € 298 χιλ. € έναντι του ποσού
των 428 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.

Τα Κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 163 χιλ. € έναντι ποσού 300 χιλ. €
της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 45,55%.
Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρεία στα πλαίσια της
πραγματοποίησης των εργασιών της στη χρήση 2017, παρατίθενται στο σχετικό
Προσάρτημα της ίδιας χρήσης.

Οι υπάλληλοι των Λουτρών

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας κατά την περίοδο 2017 ανήλθε 42 άτομα
(6 μόνιμους απασχολούμενους αορίστου χρόνου εκ των οποίων 1 άτομο σε άδεια
ασθενείας δεν εργαζόταν έως αρχές Σεπτεμβρίου 2017 , ενώ απασχολήθηκαν και
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 131 άτομα) Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
12.668,50 ημερομίσθια.
Στην προηγούμενη χρήση 2016 ανήλθε 40 άτομα (6 μόνιμους απασχολούμενους
αορίστου χρόνου εκ των οποίων 1 άτομο σε άδεια ασθενείας δεν εργάζεται, ενώ
απασχολήθηκαν και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 108 άτομα). Συνολικά
πραγματοποιήθηκαν 11.960 ημερομίσθια.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου