Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Πως θα ήταν οι εκλογές στην Αλμωπία με τον Κλεισθένη

Παρουσίαση από τα Νέα της Αλμωπίας  του νέου εκλογικού νόμου με παραδείγματα

Προσομοίωση των εκλογών με βάση τον Κλεισθένη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των  εκλογών του 2010 και του 2014

Οι εμπνευστές των μεταρρυθμιστικών τομών στην ελληνική δημόσια διοίκηση (και τοπική αυτοδιοίκηση) διακατέχονται εσχάτως   από την φιλοδοξία να προσδώσουν στα δημιουργήματά τους την αίγλη μιας επώνυμης αναγνώρισης, ώστε αυτά να καθιερωθούν στην διοικητική και πολιτική ιστορία του τόπου με το όνομα μιας σημαντικής προσωπικότητας του παρελθόντος και όχι με τον «αριθμό κυκλοφορίας» τους, δηλαδή τον αριθμό που θα δοθεί στον νόμο με τον οποίο θα ψηφιστούν.  

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουν (πιθανότατα από σεμνότητα…) και την περίπτωση να συνδεθεί η «μεταρρύθμισή» τους με το δικό τους όνομα, όπως π.χ. συνέβη με τον ν. 330/1976 («νόμος Λάσκαρη»), τον ν. 1232/1982 («νόμος Κουτσόγιωργα»), τον ν. 1337/1983 («νόμος Τρίτση»), τον ν. 2190/1994 («νόμος Πεπονή»), τον ν. 3863/2010 («νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη»), κ.ο.κ. 

Έτσι, το πρώτο κύμα των υποχρεωτικών συνενώσεων των ΟΤΑ (Δήμων και Κοινοτήτων) ευτύχησε να λάβει το ονοματεπώνυμο του πρώτου Κυβερνήτη της Χώρας («Ιωάννης Καποδίστριας», - νόμος 2539/1997), ενώ για το δεύτερο, σαρωτικότερο, κύμα οι ονοματολογικές αναζητήσεις των αναδόχων ανέτρεξαν στον Χρυσό αιώνα του Περικλέους («Καλλικράτης», - νόμος 3852/2010).  
Για το από καιρό αναμενόμενο (και, κατά τις κατά καιρούς, εξαγγελίες ευρύτερο) τρίτο κύμα η άντληση έμπνευσης (και ονόματος) βυθίστηκε σε προγενέστερες γενεές της οικογένειας των Αλκμεωνιδών:  ο θεμελιωτής της αθηναϊκής δημοκρατίας Κλεισθένης ήταν θείος της Αγαρίστης, της μητέρας του Περικλή (έτσι, αποτυπώνεται και συμβολικά η στενή συγγένεια μεταξύ «Καλλικράτη» και «Κλεισθένη»!).  

Βεβαίως η μορφή του Κλεισθένη δεν είναι άγνωστη στους κόλπους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης:  την εποχή (των χρυσών κοχλιαρίων) του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999), ένα σημαντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, χάρη στο οποίο θεμελιώθηκε, π.χ, το ΑΜΚΑ, το Τaxis, κ.α., είχε την ονομασία «Κλεισθένης», ενώ και η δραστήρια Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρει την ίδια ονομασία του μεγάλου μεταρρυθμιστή, η μορφή του οποίου κοσμεί την σφραγίδα της.  

Με τόσες συνωνυμίες, αλλά και ενόψει της αενάως διακηρυσσόμενης ανάγκης τα κύματα των μεταρρυθμίσεων να συνεχιστούν, το άρτι παρουσιασθέν σχέδιο νόμου προσέλαβε και την ένδειξη «1», ώστε αφενός μεν να διακρίνεται από άλλες συνονόματες πρωτοβουλίες και προγράμματα, αφετέρου δε να καλλιεργεί τις προσδοκίες για το περιεχόμενο των επομένων τόμων της κλεισθένειας σειράς.

237 άρθρα συνθέτουν τον «Κλεισθένη 1», που θα μπορούσε (νομοτεχνικά) να διαρθρωθεί σε περισσότερα του ενός σχέδια (αλλά αυτό επαφίεται στις ευαισθησίες των ιθυνόντων της «νομοπαρασκευαστικής εξουσίας» και στον βαθμό της τήρησης των αρχών της καλής νομοθέτησης, - που κατά τα άλλα αποτελεί -και αυτή- νόμο2  του Κράτους!).

Αιχμή του μεταρρυθμιστικού δόρατος του «Κλεισθένη 1», αλλά και σημείο έντονης τριβής μεταξύ κυβερνητικού και αυτοδιοικητικού κόσμου, αποτελούν τα άρθρα 27 επ. του σχεδίου νόμου, τα οποία θεσπίζουν το εκλογικό σύστημα της απλής (και εν προκειμένω: απλούστατης) αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η παράθεση «τεχνικών» λεπτομερειών και η επισήμανση αναπόφευκτων ατελειών ή πρόδηλων ελλείψεων του προτεινόμενου νέου συστήματος θα εξέτρεπε του σκοπού της την παρούσα πενιχρή απεικόνιση μιας υποθετικής εφαρμογής του:  Οι παρακάτω πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή την κατανομή των εδρών των δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Αλμωπίας και κατά Δημοτική ενότητα αλλά και της περιφέρειας  σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών του 2010 αλλά και του 2014, αλλά με την εφαρμογή της απλής αναλογικής του «Κλεισθένη 1».   Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε και να σας παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία παρακάτω για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για τον Κλεισθένη:


ΕΚΛΟΓΕΣ 2010- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Β κατανομή    Τελ. σύνολο      Β Γύρος
Δημήτρης Πασόης                          37,28%-9 έδρες υπόλοιπο 3,08%             1 έδρα           10 έδρες                58,49%
Πέτρος Ζέρζης                                 32,64%- 8  έδρες υπόλοιπο 2,24%                1 έδρα               9 έδρες                 41,51%
Τάκης Μπίνος                                 27,39%- 7 έδρες υπόλοιπο 0,79%                                           7  έδρες
Νίκος Φτίκας                                     2,69% - 0 έδρα υπόλοιπο  2,69%                1 έδρα               1 έδρα
Σύνολο εδρών                                    21 έδρες υπόλοιπο 3 έδρες                                               27  έδρες   ΕΚΛΟΓΕΣ 2010- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Β κατανομή    Τελικό σύνολο            Β Γύρος
Δημήτρης Πασόης                          39,32%- 7 έδρες υπόλοιπο 2,5%                     1 έδρα               8  έδρες                59,70%
Πέτρος Ζέρζης                                 31,32%- 6  έδρες υπόλοιπο 0%                                                     6 έδρες                 40,30%
Τάκης Μπίνος                                 26,33%- 5έδρες υπόλοιπο 0%                                                       5  έδρες
Νίκος Φτίκας                                     2,43% - 0 έδρα υπόλοιπο  2,43%                                               0 έδρες
Σύνολο εδρών                      18 έδρες υπόλοιπο 1 έδρα                                                                       19  έδρες  

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Τελικό σύνολο            Β Γύρος
Δημήτρης Πασόης                          33,03%- 2 έδρες                                                      2  έδρες                55,82%
Πέτρος Ζέρζης                                 34,13%-  3  έδρες                                                     3 έδρες                 44,18%
Τάκης Μπίνος                                 29,59%-  2έδρες                                                       2  έδρες
Νίκος Φτίκας                                     3,22% - 1  έδρα                                                      1 έδρα
Σύνολο εδρών                         8 έδρες                                                                                 8   έδρες  


ΕΚΛΟΓΕΣ 2014- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Β κατανομή    Τελικό σύνολο       Β ΓΥΡΟΣ      
Δημήτρης Μπίνος                           43,23%-  11 έδρες υπόλοιπο 1,43%                                            11 έδρες               52,10%
Δημήτρης Πασόης                           36,25%-  9 έδρες υπόλοιπο  2,05%                    1 έδρα               10 έδρες               47,90%
Γιάννης Σηφάκης                              16,31%- 4 έδρες υπόλοιπο 1,11%                                                  4 έδρες                
Ανδρέας Κόγιος                                   2,36% - 0 έδρα υπόλοιπο  2,36%                    1 έδρα                 1 έδρα
Νίκος Φτίκας                                        1,84% - 0 έδρα υπόλοιπο  1,84%                    1 έδρα                1 έδρα
Σύνολο εδρών                                      24 έδρες υπόλοιπο 3 έδρες                                                        27  έδρες  


ΕΚΛΟΓΕΣ 2014- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ           
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Β κατανομή    Τελικό σύνολο         Β ΓΥΡΟΣ    
Δημήτρης Μπίνος                           42,78%-  8 έδρες υπόλοιπο 2,78%                                             8έδρες                50,57%
Δημήτρης Πασόης                           38,06%-  7 έδρες υπόλοιπο  3,06%                    1 έδρα              8 έδρες                49,43%
Γιάννης Σηφάκης                              15,44%- 3 έδρες υπόλοιπο 0,44%                                                 3 έδρες                
Ανδρέας Κόγιος                                   2,46% - 0 έδρα υπόλοιπο  2,46%                    1 έδρα                1 έδρα
Νίκος Φτίκας                                        1,26% - 0 έδρα υπόλοιπο  1,26%                                               0 έδρα
Σύνολο εδρών                                      18 έδρες υπόλοιπο 2 έδρες                                                        20  έδρες  ΕΚΛΟΓΕΣ 2014- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                   Τελικό σύνολο            Β ΓΥΡΟΣ
Δημήτρης Μπίνος                           44,21%-  3 έδρες                                            3 έδρες                         55,52%
Δημήτρης Πασόης                           32,39%-  2 έδρες                                             2 έδρες                         44,48%
Γιάννης Σηφάκης                              18,17%- 1 έδρα                                               1 έδρα                
Ανδρέας Κόγιος                                   2,13% - 0 έδρα                                                   0 έδρα
Νίκος Φτίκας                                        3,10% - 1 έδρα                                                  1 έδρα
Σύνολο εδρών                                      7 έδρες                                                            7  έδρες  
ΕΚΛΟΓΕΣ 2010- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Β κατανομή    Τελικό σύνολο            Β Γύρος
Παναγιώτης Ψωμιάδης                 43,19%- 30 έδρες υπόλοιπο 0,95%                 1 έδρα                      31 έδρες                52,56%
Μάρκος Μπόλαρης                        30,68%-  21 έδρες υπόλοιπο 1,11%%                 1 έδρα                 22  έδρες                47,44%
Θεοδ. Κωσταντινίδης                         9,09%- 7  έδρες υπόλοιπο  0,64%                                                   7  έδρες
Κυρ. Βελόπουλος                                6,58%-  4 έδρες υπόλοιπο   0,95%              1 έδρα                         5   έδρες
Τάσος Κουράκης                                 3,64%- 2 έδρες υπόλοιπο  0,82%                                                      2 έδρες
Μιχ. Τρεμόπουλος                              3,11%-  2έδρες υπόλοιπο  0,29%                                                      2 έδρες
Ασυμ. Ξηροτύρη                                  2,02%-  1 έδρα υπόλοιπο 0,61%                                                       1 έδρα
Ιων. Κούτρας                                         1,7% - 1 έδρα υπόλοιπο 0,29%                                                        1 έδρα
Σύνολο εδρών                                    68 έδρες υπόλοιπο 3  έδρες                                                           71   έδρες  

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Β κατανομή    Τελικό σύνολο             
Παναγιώτης Ψωμιάδης                 48,42%-  2 έδρες υπόλοιπο  8,42%                 1 έδρα                  3 έδρες              
Μάρκος Μπόλαρης                        32,87%- 1 έδρα υπόλοιπο 12,87%                  1 έδρα                  2 έδρες              
Θεοδ. Κωσταντινίδης                         5,67%                                                                
Κυρ. Βελόπουλος                                4,43%-                                                             
Τάσος Κουράκης                                  2,46%
Μιχ. Τρεμόπουλος                               1,75%
Ασυμ. Ξηροτύρη                                   1,65%- 
Ιων. Κούτρας                                         1,75%
Σύνολο εδρών                                    5 έδρες υπόλοιπο 2  έδρες                                                           5    έδρες  

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Β κατανομή    Τελικό σύνολο            Β Γύρος
Απόστολος Τζιτζικώστας                 32,81%- 22 έδρες υπόλοιπο 1,83%%                 1 έδρα             23 έδρες                71,01%
Γιάννης Ιωαννίδης                           18,59%-   13 έδρες υπόλοιπο 0,28%                                                13 έδρες               28,99%
Δέσποινα Χαραλαμπίδου                 11,74%- 8  έδρες υπόλοιπο  0,47%                  1 έδρα                  9  έδρες
Νίκος Χρυσομάλλης                              8,74%-  6 έδρες υπόλοιπο   0,29%                                             6  έδρες
Μάρκος Μπόλαρης                               8,55%- 6  έδρες υπόλοιπο  0,10%                                                6 έδρες
Γιάννης Ζιώγας                                        7,96%-  5 έδρες υπόλοιπο  0,92%            1 έδρα                       6 έδρες
Νιόβη Παυλίδου                                      5,9%-  4 έδρες  υπόλοιπο 0,27%                                                   4 έδρες
Μιχ. Τρεμόπουλος                                   3,09%-  2έδρες υπόλοιπο  0,27%                                                  2 έδρες
Αθανάσιος Αγαπητός                             2,63 - 1 έδρα υπόλοιπο   1,22%              1 έδρα                           2 έδρες
Σύνολο εδρών                                             67 έδρες υπόλοιπο 4  έδρες                                                        71   έδρες  


ΕΚΛΟΓΕΣ 2014- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

Συνδυασμός                                     Α κατανομή                                                      Β κατανομή       Τελικό σύνολο           
Απόστολος Τζιτζικώστας                 38,47%-   1 έδρα υπόλοιπο 18,47%            1 έδρα                   2 έδρες
Γιάννης Ιωαννίδης                              19,78%-   1 έδρα υπόλοιπο 0                                                      1 έδρα
Δέσποινα Χαραλαμπίδου                   9,35%                                                             1 έδρα                    1 έδρα
Νίκος Χρυσομάλλης                              8,38%                                                           
Μάρκος Μπόλαρης                               9,38%                                                            1 έδρα                     1 έδρα
Γιάννης Ζιώγας                                        6,36%
Νιόβη Παυλίδου                                      3,34%                                                                 
Μιχ. Τρεμόπουλος                                   1,98%
Αθανάσιος Αγαπητός                               2,97%
Σύνολο εδρών                                             2 έδρες υπόλοιπο 3  έδρες                                                        4   έδρες  


Υστερόγραφο:  Η ευγλωττία των πινάκων καθιστά περιττό τον ειδικότερο σχολιασμό τους, πλην όμως θα είχε μια χρησιμότητα η επισήμανση δυο ειδικότερων στοιχείων.  
(α) Ο «Κλεισθένης 1» προβλέπει πως στην κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά δημοτική ενότητα συμμετέχουν οι συνδυασμοί που δικαιούνται να λάβουν έδρα (είτε επειδή έχουν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο είτε ακόμη και βάσει του υπολοίπου τους) σε επίπεδο δήμου.  
Δηλαδή πρώτα υπολογίζεται πόσες έδρες καταλαμβάνει ο κάθε συνδυασμός στο επίπεδο του Δήμου συνολικά  και εν συνεχεία γίνεται η κατανομή αυτών των εδρών μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων, ανάλογα με την επίδοση του συνδυασμού σε κάθε δημοτική ενότητα.  
H απώλεια (λόγω, π.χ., ανεξαρτητοποίησης, που καταγράφεται όμως επισήμως, κατά το άρθρο 66 § 4 του ν. 3852/2010, - και δεν συνάγεται εμμέσως μέσω διαφοροποιήσεων σε ψηφοφορίες ή μέσω προφορικών δηλώσεων σε συνεντεύξεις κ.λπ.) της έδρας του επιτυχόντος συνδυασμού στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια δεν είναι επιτρεπτή (με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο ως προς την δυνατότητα διατήρησης της έδρας από τον ανεξαρτητοποιηθέντα σύμβουλο, όσο ενδεχομένως και ως προς την νομιμότητα απόφασης που έχει ληφθεί με την θετική του ψήφο…).-

1 …εσχάτως, όχι με τους όρους της καθημερινότητας, αλλά στο πλαίσιο της διαχρονίας της ελληνικής νομοθετικής παραγωγής.
2 Νόμος 4048/2013 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more