Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής στην Ευρώπη

logo-ce-horizontal-el-quadri-lrΑντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 7272100
cid:image003.png@01D5A3A7.B0FACCB0cid:image004.png@01D5A3A7.B0FACCB0cid:image005.png@01D5A3A7.B0FACCB0cid:image006.png@01D5A3A7.B0FACCB0cid:image007.png@01D5A3A7.B0FACCB0
Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την πρώτη της έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής. Η έκθεση παρουσιάζει τις κινητήριες δυνάμεις αυτής της μακροπρόθεσμης αλλαγής και τις επιπτώσεις που έχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναδεικνύει επίσης τις συνδέσεις μεταξύ των δημογραφικών δομών και των επιπτώσεων και των δυνατοτήτων ανάκαμψης από την κρίση.
Η Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, κ. Dubravka Šuica, δήλωσε: «Η κρίση αποκάλυψε πολλά τρωτά σημεία, ορισμένα από τα οποία συνδέονται με τη βαθιά δημογραφική αλλαγή που ήδη επηρεάζει τις κοινωνίες και τις κοινότητές μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η διπλή πρόκληση πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική πρόνοια, τους δημόσιους προϋπολογισμούς και τη δημόσια ζωή κατά τις επόμενες δεκαετίες. Πρέπει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας ακόμη και η μοναξιά. Πρόκειται σε τελική ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο συμβιώνουμε. Η αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής είναι το κλειδί για την οικοδόμηση μιας δικαιότερης και ανθεκτικότερης κοινωνίας».
Η έκθεση σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών για τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής
Η έκθεση παρουσιάζει τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις στις περιφέρειες της Ευρώπης - από το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, έως τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων, τις γηράσκουσες κοινωνίες, τα μικρότερα νοικοκυριά και την αυξανόμενη αστικοποίηση. Καταδεικνύει επίσης τη μείωση του μεριδίου της Ευρώπης στον παγκόσμιο πληθυσμό - το οποίο αναμένεται να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4 % του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2070. Η έκθεση αποτυπώνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τη δημογραφική αλλαγή, καθώς και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, την απασχόληση, την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.
Η έκθεση σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα και θα συμβάλει στην εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου στήριξης των πολιτών, των περιφερειών και των κοινοτήτων που πλήττονται περισσότερο. Θα αποτελέσει ιδίως τη βάση στην οποία θα στηριχθούν η επικείμενη Πράσινη Βίβλος για τη γήρανση και το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.
Η έκθεση συμπληρώνεται με δελτία ανά χώρα και πλήρη στατιστική ανάλυση, που διατίθενται στη νέα ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για τη δημογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου