Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Ερώτηση Λάκη Βασιλειάδη για τις καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑΗ επέλαση της πανδημίας προκάλεσε την αναβολή των εξετάσεων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει συσσωρευθεί μεγάλος αριθμός προγραμματισμένων εξετάσεων και η διαδικασία να καθυστερεί.
Παρά την τρίμηνη παράταση που δόθηκε, η καθυστέρηση αυτή σε πολλές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα υποβάλλοντες την αίτηση, ενώ είναι εμπρόθεσμοι, να μην έχουν εξεταστεί ακόμα και να τους διακόπτεται η αναπηρική σύνταξη και οι άλλες προνοιακές παροχές που λάμβαναν. Παράλληλα, δημιουργείται πρόβλημα και στους μετέχοντες ως ΑμεΑ σε κοινωφελή προγράμματα, όπως αυτό του ΟΑΕΔ.
Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης, κατέθεσε Κοινοβουλευτική Ερώτηση για το ζήτημα, αναφερόμενος στην ευθύνη της πολιτείας να επιδείξει την απαραίτητη ευαισθησία προς τα άτομα με αναπηρία.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
«30 Ιουλίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: Προβλήματα στη διαδικασία επανεξέτασης των ΚΕΠΑ από τις επιπτώσεις της πανδημίας
Η πανδημία της νόσου COVID-19 και τα αναγκαία μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπισή της, προκάλεσαν αναβολές στις εξετάσεις των επιτροπών των ΚΕΠΑ για διάστημα άνω των τριών μηνών, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει συσσωρευθεί μεγάλος αριθμός προγραμματισμένων εξετάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρία, παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ.
Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3 και 4 αναφέρει ότι η παρ. 2 εφαρμόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: α) έχει προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, εφόσον η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάμει της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών. Η καταβολή των παροχών της παρ. 2 παρατείνεται και σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων, μετά από εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Με το ισχύον καθεστώς λοιπόν, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα με τη διαδικασία επανεξέτασης στα ΚΕΠΑ λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να παρέλθει η τρίμηνη παράταση, να μην έχουν εξεταστεί οι υποβάλλοντες την αίτηση, ενώ είναι εμπρόθεσμοι, και να τους διακόπτεται η αναπηρική σύνταξη και οι άλλες προνοιακές παροχές που λάμβαναν.
Επιπλέον, σημαντικό ζήτημα έχει δημιουργηθεί και με τους μετέχοντες ως ΑμεΑ σε κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ, καθώς δεν έχουν επανεξεταστεί από ΚΕΠΑ, αν και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση και αίτηση επίσπευσης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των πινάκων επιτυχόντων επειδή δεν θα έχουν καταθέσει την πιστοποίηση αναπηρίας.
Με δεδομένο ότι σημαντικός αριθμός των δικαιούχων έχει μείνει χωρίς εισόδημα, αφού το μοναδικό εισόδημα που λάμβαναν ήταν η σύνταξη αναπηρίας ή οι προνοιακές παροχές, αλλά και την ευθύνη της πολιτείας να επιδείξει την απαραίτητη ευαισθησία προς τα άτομα με αναπηρία,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες εξέταση από ΚΕΠΑ δεν θα στερηθούν προνοιακές παροχές λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας;
Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλειος Βασιλειάδης»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more