Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 Τι λέει ο νόμος.

 

Όταν ο δημότης χρειάζεται τις υπηρεσίες του δήμου για κάποια εργασία (όπως π.χ διαγράμμιση διαβάσεων, δημιουργία θέσεων πάρκινγκ ΑΜΕΑ,  επισκευή πεζοδρομίων, πρόσβαση σε έγγραφα του δήμου κτλ.) τότε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο δημότης πρέπει να υποβάλλει γραπτό αίτημα στον δήμο.

Ο δήμος είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να διεκπεραιώσει το αίτημα. Η προθεσμία για την διεκπεραίωση του αιτήματος είναι είκοσι(20) ημερολογιακές ημέρες, αν πρόκειται για ζήτημα που αφορά πρόσβαση σε έγγραφα, και πενήντα(50) ημερολογιακές ημέρες για οτιδήποτε άλλο.

Αν κάποιο αίτημα χρειαστεί περισσότερο από πενήντα(50) ημέρες για να υλοποιηθεί, ο δήμος υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον δημότη και να του εξηγήσει τους λόγους παράτασης του χρόνου διεκπεραίωσης του αιτήματος.   

Αν ο δήμος δεν ανταποκριθεί και δεν υλοποιήσει το αίτημα, τότε ο δήμος παραβιάζει τον νόμο με το παράπτωμα “Παράλειψη Οφειλόμενης Ενέργειας”, για την οποία ο δημότης, αν θέλει, μπορεί να κάνει αγωγή στον δήμο στο Διοικητικό Δικαστήριο της περιοχής του.

Τι έγινε μέχρι τώρα.

Έχει ήδη περάσει ένας χρόνος από την έναρξη λειτουργίας της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου Πέλλας και τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την διαχείριση των αιτημάτων των δημοτών είναι απογοητευτικά.

 

Το παρακάτω γράφημα αντικατοπτρίζει τον βαθμό της απογοήτευσης.

 

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα, ΜΟΝΟ το 20% των υποβληθέντων αιτημάτων περατώθηκε, γεγονός που εγείρει αρκετά ερωτήματα.

 

Το πρώτο και βασικότερο ερώτημα είναι γιατί ο Δήμος Πέλλας αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε ένα από τους βασικούς σκοπούς του που είναι αυτός της εξυπηρέτησης των αιτημάτων των δημοτών του;

Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό συμβαίνει είτε επειδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο διαχείρισης αιτημάτων, η αν υπάρχει, τότε η διαδικασία διαχείρισης εμπεριέχει αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή ροή διεκπεραίωσης των αιτημάτων.

Μια τέτοια αγκύλωση για παράδειγμα είναι το γεγονός ότι τα αιτήματα φαίνεται να “περνάνε” από το γραφείο του δημάρχου. Όταν για συγκεκριμένο αίτημα τέθηκε το ερώτημα που βρίσκεται το αίτημα και γιατί δεν διεκπεραιώθηκε, η απάντηση ήταν “βρίσκεται στο συρτάρι του δημάρχου”. (Τώρα γιατί ήταν στο συρτάρι του δημάρχου είναι θέμα για επόμενο άρθρο).

 

Μια άλλη δυσλειτουργία είναι το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κεντρικό σημείο το οποίο να παρακολουθεί τα αιτήματα και να ενημερώνει του δημότες σχετικά με την πρόοδο περάτωσης τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι καθ ύλην Αντιδήμαρχοι να ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες αποπεράτωσης αιτημάτων για την υπηρεσία του δήμου που διευθύνουν, με αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται εντός της προθεσμίας περάτωσης του αιτήματος  ενώ άλλες συστηματικά να αδυνατούν να το κάνουν.

Σαν αντίλογο στα παραπάνω, κάποιοι αιρετοί του δήμου μπορεί να αναφέρουν ότι υπάρχει ένα έργο που “τρέχει” με την ονομασία “Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτημάτων”. Αν όμως κάποιος διαβάσει την τεχνική μελέτη του συγκεκριμένου έργου θα καταλάβει αμέσως ότι η πλατφόρμα εκείνη δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψηφιακή αντιγραφή όλων των διαδικαστικών αγκυλώσεων και δυσλειτουργιών του υφιστάμενου πλαισίου της διαχείρισης αιτημάτων.

Τι προτείνουμε να γίνει.

 

Προτείνουμε ο δήμαρχος να καταστήσει υπεύθυνο και να αναθέσει σε έναν από τους ειδικούς συμβούλους/εξωτερικούς συνεργάτες του την αναθεώρηση και την υλοποιηση ενος πλαισιου διαχείρισης αιτημάτων το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στις υπηρεσίες του δήμου να ανταποκρίνονται με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στον δημότη βελτιώνοντας έτσι το απαράδεκτο της κείμενης κατάστασης της διαχείρισης αιτημάτων.

Κ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ   
Πρόεδρος,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more