Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Θα πρέπει να πάνε στρατιώτες οι γεννημένοι το 2003

 


  

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) , για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο ανταπόκρισης στην τρέχουσα ανάγκη λήψης μέτρων ενάντια στη διασπορά του νέου κορωνοϊού (Covid-19), οι στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες 2003), θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) είτε μέσω των ΚΕΠ, είτε μέσω του ιστότοπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr), μέχρι 30/4/2021 ως εκπρόθεσμο, αλλά θα εκτιμηθούν λόγοι ανωτέρας βίας ώστε να μην υπέχουν συνέπειες (σύμφωνα με σχετική διαδικασία για την οποία θα πρέπει να ενημερωθούν, κατόπιν επικοινωνίας με τη Στρατολογική τους Υπηρεσία).

 

Κατά την προσέλευσή τους στα ΚΕΠ  θα πρέπει να προσκομίσουν:

 Απαραίτητα ,πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

·        Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου .

  • Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από  την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www amka gr.(εκδίδετε και από τα ΚΕΠ)
  • Ιατρικών γνωματεύσεων ή βεβαιώσεων, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

·        Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).

Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

 Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση

εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη

υποβολής του Δελτίου Απογραφή

Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση

αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών  δικαιολογητικών.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα ΚΕΠ Έδεσσας και Άρνισσας καθημερινά από τις 8:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more