Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Με μοναδικό θέμα την Τουριστική Α.Ε. συνεδριάζει το Δ.Σ. Έδεσσας

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

           

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 17.30΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

·         Ενημέρωση για τη μέχρι τώρα πορεία της εκκαθάρισης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και αναλόγως τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more