Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

«Ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών. Εκσυγχρονισμός των συνεταιριστικών οργανώσεων.»


 


Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, με αφορμή την απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Wojciechowski, σε σχετική ερώτησή του, τονίζει την ανάγκη
επίτευξης οικονομιών κλίμακας στη χώρα μας στον Πρωτογενή Τομέα μέσω της ενίσχυσης των 
Ομάδων Παραγωγών και του εκσυγχρονισμού των Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι οργανώσεις 
παραγωγών στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν, μόνο το 7% της εθνικής παραγωγής οπωροκηπευτικών 
όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, ποσοστό αρκετά πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 
σχεδόν 50%.

Οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών μας πρέπει να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν, 
ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Η ουσιαστική αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα, αποτελεί το μόνο
 ρεαλιστικό δρόμο για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

Ειδικότερα μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους αυξημένους πόρους της νέας ΚΑΠ,
 μπορούμε να επιταχύνουμε τις συνθήκες ώστε τα ελληνικά συνεργατικά σχήματα να έχουν ισχυρή 
διαπραγματευτική ικανότητα μέσα από την υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας, την ορθολογική 
χρήση γεωργικών εισροών, τα επενδυτικά έργα στον τομέα της ενέργειας.Η σχετική ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000534_EL.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000534-ASW_EL.pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more