Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Ο νέος νόμος των ΟΤΑ


√Γράφει ο Χρήστος Δημητριάδης 


ο νόμος 4804/2021 ‘’Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και άλλες διατάξεις’’. Για τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος αυτός εκλογικός νόμος έχουν διατυπωθεί κατά τον δημόσιο διάλογο διάφορες απόψεις, είτε θετικές, είτε αρνητικές. Στόχος του παρόντος ρεπορτάζ είναι να αναδείξει τις διαφορές τριών εκλογικών συστημάτων (Καλλικράτης, Κλεισθένης, ν. 4804/2021) σε μερικά μόνο βασικά σημεία: Συνολικός αριθμός δημοτικών συμβούλων, αριθμός συμβούλων της παράταξης του εκλεγόμενου δημάρχου, ποσοστό για την εκλογή δημάρχου, κατώτατο όριο συμμετοχής συνδυασμού στην κατανομή εδρών.

Τα βασικά αυτά στοιχεία στα τρία εκλογικά συστήματα διαμορφώνονται ως εξής:

Συνολικός αριθμός δημοτικών συμβούλων: ο πρόσφατος νόμος 4804/2021 μειώνει τον αριθμό δημοτικών συμβούλων που ίσχυσε με τον Καλλικράτη και τον Κλεισθένη στους μικρούς και μικρομεσαίους Δήμους, ενώ τον αυξάνει στους μεγάλους Δήμους. Έτσι ο Δήμος Πέλλας θα έχει 35 συμβούλους αντί των 41 σήμερα, οι Δήμοι Έδεσσας, Σκύδρας και Αλμωπίας 25 αντί των 27 σήμερα,.

Αριθμός συμβούλων παράταξης δημάρχου: κατανομή απλής αναλογικής με βάση τα αποτελέσματα της Α’ Κυριακής με τον Κλεισθένη, απόδοση 3/5 του συνολικού αριθμού δημοτικών συμβούλων στην παράταξη του Δημάρχου με τον Καλλικράτη και τον πρόσφατο νόμο 4804/2021. Στους Δήμους του Νομού Πέλλας θα έχουμε αύξηση (σημαντική σε μερικές περιπτώσεις) στον αριθμό συμβούλων στις παρατάξεις των εκλεγόμενων Δημάρχων σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο του Κλεισθένη.

Ποσοστό εκλογής Δημάρχου: 50% + 1 ψήφο για την εκλογή Δημάρχου στον Καλλικράτη και στον Κλεισθένη, 43% + 1 ψήφο στο Ν. 4804/2021.

Κατώτατο όριο συμμετοχής συνδυασμού στην κατανομή εδρών: Σύμφωνα με το νόμο 4804/2021 για να έχει δικαίωμα εκλογής συμβούλου ένας συνδυασμός θα πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων κατά την Α΄ ψηφοφορία. Αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπήρχε ούτε στον Καλλικράτη, ούτε βέβαια στον Κλεισθένη. Αυτό σημαίνει ότι οι μικροί συνδυασμοί αναμένεται να μεινουν εκτός δημοτικού συμβουλίου.

Για να γίνουν κατανοητές οι διαφορές των τριών εκλογικών συστημάτων, όσον αφορά στον αριθμό και στην κατανομή των δημοτικών συμβούλων στην παράταξη του εκλεγόμενου δημάρχου και στις λοιπές παρατάξεις, παρουσιάζεται σχετικός πίνακας, ο οποίος συντάχθηκε με βάση την ακόλουθη υπόθεση εργασίας: Εάν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών του 2019 στους Δήμους της Π.Ε. Πέλλας ήταν τα ίδια εφαρμόζοντας εναλλακτικά τα τρία εκλογικά συστήματα (Κλεισθένης, Καλλικράτης, Ν. 4804/2021), ποιος θα ήταν ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων και ποια η κατανομή τους ανάλογα με το εκλογικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more