Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Εσείς κύριε Μπάτση τιμήσατε τον όρκο σας;

 


Αποκαλύψεις από τις απουσίες του Δημάρχου την περίοδο 2018-2019

Πολλές συνεχόμενες απουσίες από την Επιτροπή Ποιότητα ζωής…

Σφοδρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης η οποία απουσίασε για άλλη μια φορά από την συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, διαμαρτυρόμενη για την τακτική της Δημοτικής αρχής Αλμωπίας να μην πραγματοποιεί συνεδριάσεις δια ζώσης όπως δίνει την δυνατότητα ο νομοθέτης. Επί της Θέματος τοποθετήθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Δημήτρης Βέσκος που υπεραμύνθηκε της απόφασης του να συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας με τηλεδιάσκεψη. Την ίδια ώρα βέβαια η τακτική αυτή σαφώς και ευνοεί την Δημοτική αρχή η οποία δεν απολογείται για όλα τα ζητήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα η ώρα που πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό συμβούλιο την Μεγάλη Δευτέρα ήταν 2 το μεσημέρι, που σαφώς και αποτελεί κόλλημα για αυτή την διαδικασία.  Από την άλλη ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης επιτέθηκε με σφοδρό τρόπο προς την αντιπολίτευση τονίζοντας  πως θα πρέπει οι Δημοτικοί σύμβουλοι να τιμήσουν τον όρκο που έδωσαν στο κλειστό γήπεδο Αριδαίας για τις υποχρεώσεις που έχουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις. . Μάλιστα σύμφωνα με τον Δήμαρχο την ώρα που διεξάγεται το Δημοτικό συμβούλιο κάποιοι σύμβουλοι επιλέγουν τον καφέ στις καφετέριες της Αριδαίας από την συμμετοχή στο ανώτατο θεσμικό όργανο του Δήμου. Ο Κος Μπάτσης βρήκε λοιπόν ευκαιρία να επιτεθεί με σφοδρότητα και να επικαλεστεί ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. Σήμερα όμως η εφημερίδα μας Νέα της Πέλλας αποκαλύπτει προς ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης ως μέλος της επιτροπής Ποιότητας ζωής δεν έδωσε το παρόν σε συνεχόμενες συνεδριάσεις για ένα ολόκληρο χρόνο!!! Ο ίδιος δεν ήταν παρών στην συνεδρίαση της 11-6-2018, στις 24-9-2018, στις 5-10-2018, στις 2-11-2018, τις 12-11-2018. Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ακόμη και όταν εξελέγει Δήμαρχος Αλμωπίας και πάλι δεν ήταν ήταν εκεί όπως στις συνεδριάσεις στις 11-6-2019 και 26-7-2019!!! Όταν ο  ίδιος επικαλείται ζητήματα δεοντολογίας, ενδιαφέρον θα έχει να ακούσουμε για τις δικές του απουσίες εκείνη την περίοδο. Άραγε ο κος Μπάτσης τίμησε τον όρκο που έδωσε το 2014 στο κλειστό της Αριδαίας; Για ποιο λόγο δεν ήταν παρών σε αυτές τις συνεδριάσεις; Μήπως και αυτός έπινε τον καφέ του ή το ποτό στις ώρες των συνεδριάσεων; Άρα στα ερωτήματα που έθεσε προς την αντιπολίτευση θα πρέπει πρώτα να τα απαντήσει και για τον εαυτό του.  Άξιο αναφοράς ότι υπάρχουν πολλές απουσίες και στον σημερινό πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου Δημήτρη Βέσκου από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής επιτροπής και μάλιστα η τότε Δημοτική αρχή του Δημήτρη Μπίνου τον είχε αντικαταστήσει. Έχει αξία να δείτε τις αρμοδιότητες της επιτροπής οι οποίες είναι πολύ σημαντικές:

Αρμοδιότητες Επιτροπής ποιότητας ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, του Νόμου 3852/2010 για:
Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε (20) ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων.
Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Θέματα καθορισμού χρήσεων γης.
Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
Τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με αντικείμενο, αρμοδιοτήτων.
Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more