Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Δελτίο Τύπου Αντιδημάρχου Ν. Προποντίδας για ληξιπρόθεσμα προς δημοσίευση

            Στα πλαίσια της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας, έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών εντάλματα συνολικής αξίας 3.495.334,46 ευρώ, εκ των οποίων έχουν  πληρωθεί  οφειλές αξίας 1.632.256,34 ευρώ.
Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων γίνεται σταδιακά με την αποστολή εντολών εξόφλησης η οποία γίνεται με ιεραρχικό χρονολογικά τρόπο και έχει ως εξής:

·                    1η εντολή εξόφλησης συνολικής αξίας 477.943,34 ευρώ, η οποία στάλθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 22/5/2013 και πληρώθηκε στις 21/6/2013.
·                    2η εντολή εξόφλησης συνολικής αξίας 1.154.313,00 ευρώ, η οποία στάλθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 11/6/2013 και πληρώθηκε στις 17/7/2013.
·                    3η εντολή εξόφλησης συνολικής αξίας 1.030.725,47 ευρώ, η οποία στάλθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 10/7/2013 και είναι προς πληρωμή.
·                    4η εντολή εξόφλησης συνολικής αξίας 832.352,65 ευρώ, η οποία στάλθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 19/7/2013 και είναι προς πληρωμή.

Η Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη σημασία για την οικονομική επιβίωση της τοπικής μας κοινωνίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες οξυμένης οικονομικής κρίσης, της διασφάλισης της οικονομικής ρευστότητας προς τους επαγγελματίες και τους προμηθευτές που συνεργάζονται με το Δήμο μας, έχει θέσει σε προτεραιότητα την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου μας όσο το δυνατόν συντομότερα.  Γι' αυτό το λόγο, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας εξακολουθεί να εκδίδει με εντατικούς ρυθμούς εντάλματα πληρωμής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος


Καρράς Εμμανουήλ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more