Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΚΚΕ: Απλήρωτοι κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εργάζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Θέμα: Απλήρωτοι κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εργάζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Με βάση απόφαση κατανομής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (4492/50467/9-5-2017, ΑΔΑ:7ΦΥΘ4653ΠΓ-5ΦΓ) κατανεμήθηκαν και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επτά (7) κτηνίατροι (ένας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα) για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα (Οζώδης δερματίτιδα, Ευλογιά προβάτου, Αφθώδης πυρετός, Πανώλη μικρών μηρυκαστικών).
Οι προσλήψεις, των εν λόγω κτηνιάτρων στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, έγιναν τέλη 2017 έως και τον Φλεβάρη του 2018.
Από τη μέρα όμως πρόσληψης τους έως και σήμερα παραμένουν απλήρωτοι(!)

Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβεί η κυβέρνηση, προκειμένου να αποπληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα τους οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι της Π.Κ.Μ. και να υπάρξει πλέον τακτική μηνιάτικη πληρωμής τους.


Οι βουλευτές

Σάκης Βαρδαλής


Γιάννης Δελής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου