Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                             Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 7η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020
 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, στα Χανιά, η 7η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειών, Υπουργείων, Υπηρεσιών καθώς και λοιπών Φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος και στην οποία καταγράφηκε, μεταξύ άλλων η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί από την έγκρισή του μέχρι και σήμερα.
 Επίσης, παραβρέθηκαν
και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης καθώς και εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ με την εισήγησή του επισήμανε:
·           Τη σημαντική πρόοδο υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, τονίζοντας ότι η ενεργοποίησή του, εντός 3,5 ετών από την έγκρισή του,  ανέρχεται πλέον στο 91% της Δημόσιας Δαπάνης του. Παράλληλα, η συνολική απορρόφηση του ΠΑΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 43% της Κοινοτικής Συμμετοχής.
·           Την κάλυψη από το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 του στόχου του κανόνα ν+3 για το έτος 2019, ενώ έχει ήδη καλυφθεί μεγάλος μέρος της υποχρέωσης πληρωμών και για το έτος 2020.
·           Ότι το ΠΑΑ είναι το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στη Χώρα με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανάμεσα στα 20 Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
·           Ότι το ΠΑΑ εκπλήρωσε με επιτυχία τους στόχους του πλαισίου επίδοσης στο τέλος του 2018 και έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και τους πόρους ύψους 253 εκ. € από το αποθεματικό, που ήδη έχει ενσωματωθεί στον προγραμματισμό του.
 Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στην ‘ειδική-έξτρα’ τροποποίηση του ΠΑΑ, η οποία εγκρίθηκε στις αρχές του 2019, και αφορούσε στην οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών, καθώς και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, για τη στήριξη των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
 Στη συνέχεια, επέστησε την προσοχή των μελών της Επιτροπής στις προκλήσεις που θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση του ΠΑΑ να ανταποκριθούν εφεξής, προκειμένου οι εξαιρετικές επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί ως απόρροια της από κοινού σημαντικής προσπάθειας που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, να συνεχιστούν και τα επόμενα έτη.
 Οι προκλήσεις αυτές αφορούν:
 -  στον αποτελεσματικό συντονισμό και ανταπόκριση των φορέων υλοποίησης και των Περιφερειών για την έγκαιρη αξιολόγηση, έγκριση, υλοποίηση και πληρωμή των έργων  στα μέτρα αρμοδιότητάς τους,
 - στην ολοκλήρωση των προκηρύξεων που απομένουν και την ανάληψη της πλειοψηφίας ει δυνατόν των νομικών δεσμεύσεων του Προγράμματος εντός του 2019, 
 στην ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων του πλαισίου επίδοσης μέχρι το πέρας της προγραμματικής περιόδου, καθώς και
 - στην ανάγκη εμπλοκής όλων των μελών στη διαβούλευση για την νέα ΚΑΠ και την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης.
 Η εκπρόσωπος της Ε.Ε. κα. Tarja Tiainen-Balsby επεσήμανε αφενός τη μεγάλη σημασία των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, τα σημαντικά αποτελέσματα της υλοποίησης του ΠΑΑ και την ανάγκη επικέντρωσης στην ενεργοποίηση των μέτρων/δράσεων που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει καθώς επίσης και την ανάγκη παρακολούθησης της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται, αφετέρου την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης των περιοχών με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα και την εισαγωγή των Χρηματοδοτικών Εργαλείων καθώς επίσης και τη σημασία τους για τους έλληνες αγρότες και μεταποιητές. Επίσης, υπογράμμισε την κρισιμότητα της  συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 για την επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία θα καθίσταται ακόμα πιο σημαντική υπό το πρίσμα και τις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου. Τέλος, αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία της ΕΥΔ ΠΑΑ με τις υπηρεσίες της DG-Agri, προτρέποντας τις ελληνικές αρχές να τη συνεχίσουν.
 Τα σημαντικά αποτελέσματα της υλοποίησης του ΠΑΑ  επεσήμανε επίσης και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,  για το συντονισμό του ΕΣΠΑ 2014-2020 κος Ιωάννης Φίρμπας.
 Στο πλαίσιο των εργασιών της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης, τα μέλη της ενημερώθηκαν, μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων των στελεχών της ΕΥΔ ΠΑΑ και ΕΥΕ ΠΑΑ, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των επιμέρους μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ και των σχετικών οροσήμων έτους εφαρμογής 2018, τα βασικά σημεία της πρότασης της 6ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020, την ετήσια έκθεση 2019 (έτος εφαρμογής 2018), τις ενέργειες δικτύωσης και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και  την προετοιμασία ενεργοποίησης του Μ2.1 «Παροχή γεωργικών συμβουλών».

 Τέλος, τα μέλη της Επ.Πα. ενημερώθηκαν για την αξιολόγηση του προγράμματος, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, τα αποτελέσματα των μελετών για την αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ, τόσο στην πρόληψη και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους όσο και στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων καθώς επίσης και την παρουσίαση στοιχείων από την Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς – AFCOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more